Czym jest ultrasonografia trójwymiarowa?

W dzisiejszych czasach, rozwój technologii ma ogromne znaczenie w każdym obszarze naszego życia. Jednym z takich obszarów jest medycyna, która czerpie ogromne korzyści z postępu technologicznego. Nowoczesne technologie wyznaczają też nowe standardy w badaniach piersi, zapewniając bardziej precyzyjną, skuteczną i komfortową opiekę zdrowotną.

 

 

Wśród innowacyjnych technologii stosowanych w dziedzinie diagnostyki medycznej, jedną z najbardziej imponujących jest ultrasonografia trójwymiarowa, znana również jako USG 3D. Ta zaawansowana technika obrazowania umożliwia lekarzom uzyskanie realistycznych, trójwymiarowych obrazów narządów i tkanek pacjenta, co przyczynia się do bardziej precyzyjnej diagnozy i leczenia wielu schorzeń.

 

Jak działa USG 3D

Ultrasonografia trójwymiarowa (USG 3D) jest zaawansowaną techniką obrazowania, która umożliwia uzyskanie trójwymiarowych obrazów wnętrza ciała pacjenta. Działa ona na podobnej zasadzie co tradycyjna ultrasonografia (2D), wykorzystując wysokie częstotliwości fali dźwiękowej, nieszkodliwe dla ludzkiego organizmu.

 

Sposób działania USG 3D można zobrazować w kilku krokach:

 1. Emitowanie fali dźwiękowej
  Proces rozpoczyna się od wykorzystania sondy ultradźwiękowej, która emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości w kierunku obszaru ciała, który ma być zbadany.
   
 2. Odbijanie fali dźwiękowej
  Fale dźwiękowe odbijają się od różnych struktur w ciele, takich jak narządy, tkanki i płyny. Im większa różnica gęstości pomiędzy strukturami, tym więcej fali dźwiękowej jest odbijane z powrotem do sondy.
   
 3. Rejestracja echa
  Odbite fale dźwiękowe są przechwytywane przez tę samą sondę, która je wysłała. Sonda działa również jako odbiornik, rejestrując czas potrzebny na powrót fal dźwiękowych od różnych struktur.
   
 4. Analiza sygnału
  Dane dotyczące czasu podróży fal dźwiękowych są przetwarzane przez komputer, który tworzy z nich dwuwymiarowy obraz struktur w badanej części ciała, jak w przypadku tradycyjnego USG 2D.
   
 5. Konstrukcja trójwymiarowego obrazu
  Różnice w czasie podróży fal dźwiękowych z różnych kierunków są analizowane, aby utworzyć trójwymiarowy obraz badanego obszaru. Komputer składa te informacje w trójwymiarowy model struktury anatomicznej.
   
 6. Wizualizacja
  Ostateczny trójwymiarowy obraz jest wyświetlany na monitorze, pozwalając lekarzowi na dokładną ocenę badanego obszaru.
   

Zalety USG 3D

 • Trójwymiarowe obrazy pozwalają lekarzom zobaczyć struktury anatomiczne z różnych perspektyw, co może sprzyjać bardziej precyzyjnej diagnozie, czy identyfikacji zmian patologicznych.
 • W porównaniu z metodami obrazowania, takimi jak tomografia komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny (MRI), USG 3D jest mniej inwazyjne i nie wymaga stosowania promieniowania jonizującego, czy podawania dożylnie środka kontrastującego.
 • USG 3D jest badaniem nieinwazyjnym, co czyni je bezpiecznym dla pacjentów, w tym również dla dzieci i kobiet w ciąży.
 • USG 3D znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, w tym w diagnostyce prenatalnej, diagnostyce onkologicznej, kardiologii, ortopedii, ginekologii i wielu innych, co czyni go wszechstronnym narzędziem diagnostycznym.
   

Technika badania piersi w technologii USG 3D

Jednym z rozwiązań technologicznych wspierających USG piersi w technologii trójwymiarowej jest system ABUS, czyli Automated Breast Ultrasound System. Jest to zaawansowany system ultrasonografii automatyzowanej do badania piersi.

ABUS działa na podobnej zasadzie co tradycyjne ultrasonografy, emitując fale dźwiękowe i rejestrując ich odbicia od tkanek w piersi. Jednak w przypadku tego urządzenia proces wolumetrycznego skanowania 3D pozwala na uzyskanie wielu obrazów z różnych kierunków. Efektem badania jest precyzyjny i powtarzalny obraz, umożliwiając lekarzom dokładniejszą analizę struktur wewnętrznych piersi. Aparat diagnostyczny, wykonuje automatyczny skan ultrasonograficzny piersi w odstępach 2 mm, umożliwiając dokładne uwidocznienie całej tkanki gruczołów piersiowych w technice trójwymiarowej w zaledwie 15 minut.
 

Zalety systemu ABUS w badaniu piersi

 1. Automatyzacja procesu skanowania
  ABUS jest zaawansowanym systemem, który umożliwia zautomatyzowane skanowanie piersi. To znacząco skraca czas badania i eliminuje potencjalne błędy ludzkie.
   
 2. Skuteczność nawet u kobiet z gęstą tkanką piersi
  ABUS jest szczególnie przydatny u kobiet z gęstą tkanką piersi, gdzie standardowa mammografia może być mniej skuteczna w wykrywaniu zmian nowotworowych. ABUS może pomóc w identyfikacji zmian, które z uwagi na mniejszy kontrast mogą zostać przeoczone przez mammografię.

 3. Trójwymiarowe obrazy piersi
  ABUS generuje trójwymiarowe obrazy piersi, co pozwala lekarzom na dokładniejszą ocenę struktury i charakterystyki zmian.