Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2020

Centrum Badań Klinicznych JCI, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz. U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

W związku z wykonywaną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące informujemy, że na podstawie wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, że pracownicy Centrum Badań Klinicznych JCI nie otrzymali dawek przekraczających dopuszczalne przepisami prawa wielkości graniczne.

W ciągu 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

W przeciągu roku nie zarejestrowano zdarzeń radiacyjnych związanych z niekontrolowanym uwolnieniem izotopów promieniotwórczych mogących mieć wpływ na zdrowie ludności oraz skażenie środowiska naturalnego.

Działalność związana z realizacją procedur radiologicznych w Centrum Badań Klinicznych JCI nie wpływa na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom mocy dawki dla osób z ogółu ludności, określonej w ustawie Prawo Atomowe i związanych z nim rozporządzeń.

 

Działalność we wszystkich wymienionych powyżej obszarach prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym znowelizowanej w 2021 r. ustawy Prawo atomowe.