Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko za 2023 rok

 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

30-348 KRAKÓW, UL. BOBRZYŃSKIEGO 14

podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2023 r., poz. 1173) zgodnie z art. 32c pkt.2 

 

W związku z wykonywaną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące informuję, że na podstawie wyników odczytów dawkomierzy środowiskowych stwierdzono, że pracownicy pracowni rtg nie otrzymali dawek przekraczających dopuszczalne przepisami prawa wielkości graniczne.

 

W 2023 roku nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

 

Działalność związana z realizacją procedur radiologicznych w Centrum Badań Klinicznych JCI  nie wpływa na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom dawki granicznej dla osób z ogółu ludności, określonej w ustawie Prawo atomowe i powiązanych rozporządzeniach.

 

Działalność prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2023 r., poz. 1173).

Działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i  na środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.