Działalność badawcza

Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzi działalność naukową oraz badawczo-rozwojową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych we własnym zakresie oraz we współpracy z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Kadrę naukową stanowią wybitni eksperci w dziedzinie medycyny i nauk przyrodniczych. Wielu naszych specjalistów posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte w trakcie pobytów w zagranicznych ośrodkach naukowych w USA, Kanadzie i Unii Europejskiej oraz jest autorami licznych publikacji naukowych w uznanych międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych.

Zespół posiada wszechstronne doświadczenie w pozyskiwaniu grantów oraz realizowaniu projektów badawczych, szczególnie w zakresie: alergologii, angiologii, immunologii, kardiologii, medycyny okołooperacyjnej, onkologii, reumatologii oraz zaawansowanej diagnostyki obrazowej serca i naczyń (MR, TK, USG).

Jednostka dysponuje bazą sprzętową umożliwiającą realizację kompleksowych projektów badawczych z wykorzystaniem m.in.:

  • rezonansu magnetycznego (MR), tomografu komputerowego (TK), densytometru (DXA) oraz ultrasonografii i echokardiografii (USG) wraz z zaawansowanym oprogramowaniem do ich oceny  
  • badań czynnościowych układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
  • sali zabiegowej dedykowanej do zabiegów żylnych i skórnych

Istnieje możliwość dzierżawy/najmu infrastruktury oraz powierzchni Centrum Badań Klinicznych JCI do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub działalności innowacyjnej.