Tomografia komputerowa

Na terenie Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzimy programy badawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach prowadzonych programów badawczych, istnieje możliwość odpłatnego wykonania badania tomografii komputerowej. Zapewniamy pełny zakres badań diagnostycznych,  w tym badania m.in.: głowy, kręgosłupa, kości, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń.

Na czym polega badanie?

Badanie tomografii komputerowej (ang. Computed Tomography) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania struktur ciała. Badanie ma ogromne zastosowanie w medycynie, jest wykorzystywane w diagnozowaniu chorób m.in. głowy, kręgosłupa, płuc, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego oraz serca i naczyń. Tomografia komputerowa pozwala na zobrazowanie tkanek i narządów z doskonałą dokładnością, możliwe jest uwidocznienie struktur o bardzo niewielkich rozmiarach.

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała wykorzystując promieniowanie rentgenowskie. Badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut i wymaga pozostawania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego lub w niektórych przypadkach doustnego środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej

Przed przystąpieniem do badania tomografem komputerowym, należy:

 • Oznaczyć poziom kreatyniny oraz TSH w surowicy krwi (w dowolnym laboratorium analitycznym). Wynik badania jest ważny 7 dni.
 • Nie jeść na 6 godzin przed badaniem.
 • Nie pić na 2 godziny przed badaniem. Wcześniej pić wodę niegazowaną (min. 0,5l).
 • Zgłosić się do ośrodka na 30 minut przed planowaną godziną badania.
 • Przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną), okulary do czytania.
 • Leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając wodą niegazowaną.

Przed badaniem należy koniecznie powiadomić personel pracowni o chorobach nerek, chorobach tarczycy, cukrzycy, ciąży i karmieniu piersią. Odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni.

Po wykonaniu badania z podaniem środka kontrastowego wskazane jest zwiększone spożycie płynów przez 24h, celem szybszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu. Wynik badania może być odebrany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłany przesyłką pocztową.

Lista wykonywanych badań:
 • TK głowy
 • TK zatok obocznych nosa, oczodołów
 • TK krtani, nosogardła
 • TK twarzoczaszki, szyi, ślinianek
 • TK płuc wysokiej rozdzielczości HRCT
 • TK klatki piersiowej
 • TK serca
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy małej
 • TK nadnerczy
 • TK kręgosłupa szyjnego (C), piersiowego (Th), lędźwiowo-krzyżowego (L-S)
 • TK ramienia, przedramienia, ręki
 • TK uda, podudzia, stopy
 • TK stawów kończyny górnej: barkowego, łokciowego, nadgarstka
 • TK stawów kończyny dolnej: krzyżowo-biodrowych, biodrowych, kolanowego, skokowego
 • TK innego obszaru anatomicznego
 •  angiografia TK

Skontaktuj się z namiChcesz zgłosić się na badania?