Tomografia komputerowa

Na terenie Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzimy programy badawcze z wykorzystaniem technik diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach prowadzonych programów badawczych, istnieje możliwość odpłatnego wykonania badania tomografii komputerowej. Zapewniamy pełny zakres badań diagnostycznych,  w tym badania m.in.: głowy, kręgosłupa, kości, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń.

 

 

Co to jest badanie tomografu komputerowego?

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą diagnostyki, w której przy wykorzystaniu promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Ze względu na wyjątkowo wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa jest jedną z podstawowych metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny. Diagnostykę przy jej zastosowaniu stosuje się m.in. w obrazowaniu urazów, w badaniach głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, do obrazowania narządów wewnętrznych, w tym wątroby, trzustki, nerek, w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i zatorów. TK służy również do nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych, zastępującego klasyczną koronarografię, a także stosowana jest do innych badań angiograficznych.
 

Na czym polega badanie tomografii komputerowej?

Badanie tomografii komputerowej (ang. Computed Tomography) jest jedną z metod obrazowania struktur ciała. Badanie ma ogromne zastosowanie w medycynie, jest wykorzystywane w diagnozowaniu chorób m.in. głowy, kręgosłupa, płuc, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego oraz serca i naczyń. Tomografia komputerowa pozwala na zobrazowanie tkanek i narządów z doskonałą dokładnością, możliwe jest uwidocznienie struktur o bardzo niewielkich rozmiarach.

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała wykorzystując promieniowanie rentgenowskie. Badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut i wymaga pozostawania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego lub w niektórych przypadkach doustnego środka kontrastowego.

Jak przygotować się do badania tomografii komputerowej?

Przed przystąpieniem do badania tomografem komputerowym, należy:

 • Oznaczyć poziom kreatyniny oraz TSH w surowicy krwi (w dowolnym laboratorium analitycznym) - dotyczy TYLKO badań z podanym kontrastem. Wynik badania jest ważny 30 dni (w szczególnych przypadkach 7 dni).
 • Nie jeść na 4 godziny przed badaniem - dotyczy TYLKO badań z podanym kontrastem
 • Pić wodę niegazowaną w nieograniczonych ilościach
 • Zgłosić się do ośrodka na 30 minut przed planowaną godziną badania.
 • Przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną), okulary do czytania.
 • Leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając wodą niegazowaną.

Przed badaniem należy koniecznie powiadomić personel pracowni o chorobach nerek, chorobach tarczycy, cukrzycy, ciąży i karmieniu piersią. Odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni.

Po wykonaniu badania z podaniem środka kontrastowego wskazane jest zwiększone spożycie płynów przez 24h, celem szybszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu. Wynik badania może być odebrany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, wysłany przesyłką pocztową lub w wiadomości e-mail.

Ceny i parametry wykonywanych badań

Cennik badań >>>

 

Obszary anatomiczne

Lista wykonywanych badań:
 • TK głowy 
 • TK zatok obocznych nosa, oczodołów
 • TK krtani, nosogardła
 • TK twarzoczaszki, szyi, ślinianek
 • TK płuc wysokiej rozdzielczości HRCT 
 • TK klatki piersiowej
 • TK serca
 • TK jamy brzusznej
 • TK miednicy małej
 • TK nadnerczy
 • TK kręgosłupa szyjnego (C), piersiowego (Th), lędźwiowo-krzyżowego (L-S)
 • TK ramienia, przedramienia, ręki 
 • TK uda, podudzia, stopy
 • TK stawów kończyny górnej: barkowego, łokciowego, nadgarstka
 • TK stawów kończyny dolnej: krzyżowo-biodrowych, biodrowych, kolanowego, skokowego
 • TK innego obszaru anatomicznego
 •  angiografia TK

 

Odbiór wyniku badania

Opcje odbioru wyniku badania:

 • Odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną

Pacjent jest informowany telefonicznie, gdy wynik jest gotowy do odbioru. Po odbiór wyniku może zgłosić się Pacjent lub osoba upoważniona w dniu badania. Wynik jest wydawany tylko na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres mailowy

Opis badania przygotowany przez Lekarza radiologa wysyłany jest w postaci zakodowanego pliku na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Natomiast hasło umożliwiające otwarcie wyniku wysyłane jest na wskazany numer telefonu.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres pocztowy

Wynik badania Pacjenta, może zostać wysłany pocztą (termin nadania do 14 dni roboczych) na adres wskazany przez Pacjenta w wypełnionym podczas rejestracji upoważnieniu. Nie ma możliwości przesłania pocztą wyników badania bez wskazania przez Pacjenta konkretnego adresu lub na prośbę ustną.

 

Czas oczekiwania na opis badania:

 • do 21 dni roboczych od dnia wykonania badania.

 

 

W przypadku pytań lub konieczności ponad standardowego poszerzenia diagnostyki prosimy o kontakt: 

+48 12 340 24 02

+48 512 047 678

 

Skontaktuj się z namiChcesz zgłosić się na badania?