Regularne badania obrazowe odgrywają ogromną rolę w wykrywaniu wczesnych objawów chorób piersi. Jednym z kluczowych powodów, dla których badanie piersi jest tak istotne, jest fakt, że wiele przypadków raka piersi jest diagnozowanych w późnym stadium, co niestety wpływa negatywnie na skuteczność i długość leczenia. Wczesna diagnoza daje większe możliwości skutecznego leczenia, co z kolei zwiększa szanse na pełne wyleczenie.

Samobadania stanowią pierwszą linię obrony w profilaktyce raka piersi. Kobiety, które regularnie przeprowadzają badania swoich piersi, są bardziej zaznajomione z własnym ciałem, co ułatwia im zauważanie ewentualnych zmian. To proaktywne podejście umożliwia szybką reakcję na niepokojące objawy i skonsultowanie się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne, gdyż nie wszystkie zmiany są bolesne czy widoczne gołym okiem.

Profesjonalne badania obrazowe, takie jak USG, czy mammografia dostarczają bardziej zaawansowanego spojrzenia na stan piersi, jednocześnie umożliwiając wykrycie nawet najmniejszych zmian w strukturze piersi, które mogą być niezauważalne w trakcie samobadania.

Oprócz znaczenia dla indywidualnego zdrowia, badanie piersi ma także wymiar społeczny. Kampanie edukacyjne i programy skierowane na promowanie samobadania oraz regularnych mammografii przyczyniają się do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat raka piersi. Zwiększona świadomość przekłada się na większą gotowość kobiet do podjęcia działań profilaktycznych oraz na wsparcie dla badań naukowych nad nowymi metodami diagnozy i leczenia.

W dzisiejszych czasach dostępność do badań mammograficznych oraz innych metod diagnostycznych jest znacznie większa niż kiedykolwiek wcześniej. Jednakże, mimo postępów medycyny, nadal istnieją obszary, gdzie dostęp do badań jest ograniczony. Edukacja i świadomość społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie w dążeniu do tego, aby każda kobieta, niezależnie od swojego położenia geograficznego czy społeczno-ekonomicznego, miała dostęp do skutecznej opieki zdrowotnej.

 

Nowoczesne technologie w diagnostyce

W dzisiejszych czasach, rozwój technologii ma ogromne znaczenie w każdym obszarze naszego życia. Jednym z takich obszarów jest medycyna, która czerpie ogromne korzyści z postępu technologicznego. Nowoczesne technologie wyznaczają nowe standardy w badaniach piersi, zapewniając bardziej precyzyjną, skuteczną i komfortową opiekę zdrowotną.

Wśród aktualnie najbardziej popularnych metod badania piersi możemy wyróżnić kilka z nich:

 1. Mammografia cyfrowa to nowoczesna metoda obrazowania diagnostycznego, zastępująca tradycyjną mammografię analogową. Wykorzystuje detektory cyfrowe do szybkiego przetwarzania obrazów, co ułatwia archiwizację i analizę wyników. Dzięki niższym dawkom promieniowania i większemu komfortowi dla pacjentek.
 2. Tomosynteza, znana również jako mammografia trójwymiarowa, to kolejny krok naprzód w diagnostyce piersi. Ta zaawansowana technologia pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów piersi, co eliminuje niejednoznaczności i zwiększa dokładność diagnozy. Tomosynteza jest szczególnie przydatna w przypadku gęsto utkanej tkanki piersiowej, gdzie standardowa mammografia może być mniej skuteczna.
 3. Rezonans magnetyczny (MRI) również odgrywa istotną rolę w diagnostyce piersi, zwłaszcza u pacjentek o podwyższonym ryzyku zachorowania. MRI piersi dostarcza szczegółowych informacji na temat struktury i tkanki piersiowej, co pozwala na dokładniejszą ocenę zmian oraz skierowanie pacjentek na odpowiednie leczenie.
 4. W dziedzinie innowacyjnych technologii warto wspomnieć o elastografii, która mierzy elastyczność tkanki piersiowej. Zmiany w elastyczności mogą wskazywać na obecność guzów lub innych nieprawidłowości. To narzędzie stanowi ważne uzupełnienie tradycyjnych badań obrazowych, wspomagając diagnostykę i umożliwiając lekarzom dokładniejszą ocenę struktury tkanek.
 5. Od niedawna zastosowanie sztucznej inteligencji (SI) w diagnostyce piersi to kolejny przełomowy kierunek. Algorytmy SI mogą analizować ogromne ilości danych radiologicznych, identyfikując wzorce i wspomagając lekarzy w szybszej interpretacji wyników. To narzędzie jest nie tylko pomocne w wykrywaniu zmian, ale także w automatycznym sortowaniu przypadków pod względem priorytetu, przyspieszając proces diagnostyczny.

 

Nowoczesne technologie w badaniu piersi odgrywają istotną rolę nie tylko w diagnostyce, ale również w postępowaniu terapeutycznym. Techniki obrazowania precyzyjnie ukierunkowują interwencje chirurgiczne, umożliwiając minimalnie inwazyjne procedury i skracając czas rekonwalescencji. Można pokusić się o stwierdzenie, że nowoczesne technologie rewolucjonizują dziedzinę badań piersi, poprawiając ich dokładność, dostępność i komfort pacjentek. Dzięki postępowi w dziedzinie cyfrowej mammografii, tomosyntezy, MRI, elastografii i sztucznej inteligencji, diagnostyka piersi staje się coraz bardziej zaawansowana i skuteczna. Ta dynamiczna ewolucja przyczynia się do poprawy wyników leczenia i zwiększenia szans na pełne wyleczenie pacjentek dotkniętych chorobami piersi.

 

Na czym polega badanie piersi przy użyciu systemu Invenia™ ABUS?

Badanie piersi przy użyciu systemu Invenia™ ABUS (automatyczne USG piersi) reprezentuje innowacyjne podejście do ultrasonografii, zwłaszcza w kontekście programów badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Tradycyjne ręczne ultrasonografie (HHUS) są wykonywane z pewnymi ograniczeniami, takimi jak wiedza i umiejętności operatora oraz długi czas pozyskiwania danych. Badania takie stały się zatem co raz bardziej uciążliwe w kontekście nowych zastosowań, takich jak badania przesiewowe.

 

System Invenia™ ABUS skutecznie rozwiązuje te ograniczenia, wprowadzając zaawansowaną architekturę obrazowania Invenia. Architektura ta, opracowana specjalnie z myślą o badaniach przesiewowych piersi o dużej objętości lub gęstości tkanek, umożliwia skuteczną insonację dużych obszarów, przy jednoczesnym znacznym skróceniu liczby transmisji. To przekłada się na szybkie uzyskiwanie wysokiej jakości danych wolumetrycznych.

 

Technologia obrazowania Invenia ABUS opiera się na transmisji szerokich wiązek. Sygnały elektryczne rejestrowane z wielu transmisji szerokich wiązek są spójnie łączone retrospektywnie, co pozwala na generowanie obrazów o wysokiej jakości i dużej liczbie klatek na sekundę. Warto zauważyć, że dzięki wykorzystaniu potężnych procesorów komputerowych, głównie procesorów graficznych (GPU), możliwe jest eliminowanie stref ogniskowych, co skutkuje wirtualną ostrością w całej objętości. To z kolei przekłada się na poprawioną spójność, powtarzalność i czułość takiego badania USG całej piersi.

 

Jednym z kluczowych atutów systemu Invenia™ ABUS jest fakt, że eliminuje on zależność od umiejętności operatora, co może być decydujące zwłaszcza w przypadku programów przesiewowych, gdzie konieczne jest szybkie i precyzyjne badanie wielu pacjentek w jak najkrótszym czasie. Skrócony czas pozyskiwania danych przyczynia się do efektywności procesu diagnostycznego, a jednolita jakość obrazu w całej objętości piersi zwiększa pewność interpretacji wyników.

 

Ultrasonografia jako badanie przesiewowe

Ultrasonografia (USG) to sprawdzone i powszechne narzędzie diagnostyczne wykorzystywane do obrazowania piersi. Dzięki nieinwazyjnemu, niejonizującemu promieniowaniu, możliwości działania w czasie rzeczywistym oraz ekonomicznemu charakterowi, ultradźwięki stały się istotną metodą badań przesiewowych, stanowiąc uzupełnienie dla mammografii. Niemniej jednak, tradycyjna ręczna ultrasonografia (HHUS) posiada pewne ograniczenia, takie jak zmienna jakość zależna od umiejętności operatora oraz długi czas rejestracji, co sprawia, że jest ona nieporęczna w szeroko zakrojonych badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Co więcej, nawet najbardziej zautomatyzowane urządzenia USG piersi nie są zazwyczaj przeznaczone do przesiewowych badań piersi.

 

Aby system obrazowania mógł odnieść sukces w badaniach przesiewowych, musi spełniać określone kryteria, których tradycyjne ultradźwiękowe systemy obrazowania z ręczną głowicą nie zawsze są w stanie sprostać. Przede wszystkim musi umożliwiać obrazowanie objętościowe przy dużym polu widzenia i wysokiej liczbie klatek na sekundę, co pozwala na kompleksowe badanie całej piersi w jednym skanie. Istotnym aspektem jest również krótki czas skanowania, aby system był praktyczny w rutynowych badaniach przesiewowych. Przekraczając tradycyjne kompromisy między jakością obrazu a liczbą klatek na sekundę, przesiewowy system ultradźwiękowy musi dostarczać obrazy o wysokiej rozdzielczości, kontraście i jednorodności, co czyni go wyjątkowo czułym i selektywnym w identyfikacji zmian nowotworowych.

 

Invenia Imaging Architecture została specjalnie zaprojektowana z myślą o wysokiej objętości badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Unikalne wymagania związane z tego typu badaniami skłoniły do wprowadzenia istotnych innowacji do systemu Invenia ABUS, potwierdzając jego zaawansowane możliwości diagnostyczne w obszarze badań przesiewowych piersi.

 

Jak działa technologia Invenia™ ABUS?

Zalety i działanie systemu Invenia™ ABUS 2.0:

1. Wydajność:

 • Efektywny przegląd obrazów: Wygenerowane obrazy są przesyłane do przeglądarki ABUS Viewer, gdzie lekarz może przeglądać i analizować je w czasie nieprzekraczającym 3 minut. To skraca proces diagnostyczny i zapewnia szybką ocenę wyników.

2. Zaawansowane Technologie Obrazowania:

 • Technologia cSound™ Imageformer: System wykorzystuje technologię cSound™ Imageformer, pozwalającą na obrazowanie znacznych objętości z doskonałą jakością obrazu. Automatyczna optymalizacja parametrów ręcznego ultrasonografu przyczynia się do uzyskania wyraźnych obrazów.
 • Głowica Reverse Curve™: Wykorzystanie wysokoczęstotliwościowej głowicy Reverse Curve™ eliminuje promieniowanie jonizujące.

3. Komfort Pacjentki:

 • Specjalnie zaprojektowana głowica: Głowica Reverse Curve™ jest dostosowana kształtem pod kątem anatomii kobiecej, umożliwiając pełne zeskanowanie tkanki piersi. Stały i jednorodny docisk zwiększa komfort podczas badania pacjenta.

4. Optymalizacja Obrazu:

 • Inteligentne algorytmy obrazowania: System korzysta z inteligentnych algorytmów w celu ograniczenia artefaktów obrazowych. Opcje te są łatwo dostępne za pomocą jednego przycisku, co zapewnia doskonałą jakość obrazu i powtarzalność wyników.

5. Diagnostyka z Wykorzystaniem ABUS Viewer:

 • Przesyłanie do ABUS Viewer: Wygenerowane obrazy są przesyłane do przeglądarki ABUS Viewer, zaprojektowanej z myślą o szybkim i efektywnym przepływie pracy.
 • Reprezentacja 3D w powięzi poprzecznej: Opatentowana 2-milimetrowa powięź poprzeczna pomiędzy skórą, a ścianą klatki piersiowej umożliwia szybką i intuicyjną analizę nawet w przypadku trudnej anatomii i patologii piersi.

 

Dlaczego INVENIA 3D?:

 • Nowoczesność i automatyczny skan: INVENIA ABUS 3D to nowoczesny aparat diagnostyczny, który wykonuje automatyczny skan ultrasonograficzny piersi w odstępach 2 mm, umożliwiając dokładne uwidocznienie całej tkanki gruczołów piersiowych w technice trójwymiarowej w zaledwie 15 minut.
 • Nieinwazyjność i niebolesność: Badanie jest nieinwazyjne i niebolesne, co przyczynia się do proaktywnej i spersonalizowanej ochrony piersi pacjentek.

Podsumowując, Invenia ABUS 2.0 oferuje szybkość, precyzję i komfort zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentek, dzięki zaawansowanym technologiom obrazowania i innowacyjnemu podejściu do diagnostyki raka piersi.

 

Kto może skorzystać z badania?

Około 40% wszystkich kobiet na świecie posiada tkankę piersiową o wysokiej gęstości. Z perspektywy medycznej, zjawisko to wiąże się z cztero- do sześciokrotnie większym ryzykiem wystąpienia raka piersi. Standardowe badania mammograficzne nie zapewniają pełnej skuteczności w przypadku gęstej tkanki piersiowej, aż około 33% przypadków raka w tej grupie pacjentek pozostaje niewykrytych.

 

System Invenia ABUS 2.0 został specjalnie zaprojektowany do wykrywania raka w gęstej tkance piersiowej. Wykorzystywany jako uzupełnienie dla mammografii, system Invenia ABUS 2.0 wykonuje nieinwazyjne, bezpromieniowe, zautomatyzowane badanie ultrasonograficzne 3D piersi. Ten nowatorski system zapewnia optymalizację obrazu, co przekłada się na uzyskiwanie precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Proces analizy uzyskanych obrazów i diagnoza zajmują zazwyczaj zaledwie kilka minut.

 

Jak przebiega badanie?

Badanie ultrasonograficzne piersi przy użyciu aparatu INVENIA ABUS 3D jest przeprowadzane przez specjalistycznego technika rentgenowskiego, który przeszedł indywidualne szkolenie obejmujące technologię ultradźwiękową, anatomię, zapisy ABUS oraz analizę jakości obrazu. Certyfikowany technik RTG przeprowadza bezpośrednio badanie, a jego kompetencje są regularnie potwierdzane poprzez coroczne certyfikacje na miejscu, gdzie jest zainstalowany aparat.

 

Sam proces badania przy użyciu INVENIA ABUS 2.0 jest automatycznym, wolumetrycznym skanowaniem piersi. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Technologia ta oferuje automatyczne wolumetryczne skanowanie ultrasonograficzne 3D, w tym optymalizację obrazu, co pozwala uzyskać precyzyjny i powtarzalny obraz, podlegający efektywnej ocenie przez lekarza.

 

Po przeprowadzeniu badania, wygenerowane obrazy są przesyłane do przeglądarki ABUS Viewer, dostosowanej do szybkiego i efektywnego przepływu pracy z obrazami. Objętości 3D są reprezentowane w opatentowanej warstwie koronnej o grubości 2 milimetrów, od skóry do ściany klatki piersiowej.

 

W celu dokładnej interpretacji i spójnej metody diagnozowania, zespół lekarzy specjalistów uczestniczy w interaktywnym programie Mastery, a także w multimedialnym przetwarzaniu przykładów (peer-to-peer), co umożliwia szybkie doskonalenie umiejętności i precyzyjną analizę wyników.

 

Raport z badania zawiera kompleksowe informacje, takie jak dane osobowe i kontaktowe pacjentki, historię dotychczasowych badań, opis struktury gruczołu piersiowego z określeniem typu struktury w skalach BIRADS i ACR, a także obrazy "scanów" trzech płaszczyzn z każdego sutka. W zależności od wyniku badania, pacjentka może otrzymać dalsze zalecenia, takie jak dalsze badania po roku, konsultacje specjalistów, czy zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki, takiej jak mammografia, biopsja lub mammotomia.

 

Odbiór wyniku badania

Opcje odbioru wyniku badania:

 • Odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną

Pacjent jest informowany telefonicznie, gdy wynik jest gotowy do odbioru. Po odbiór wyniku może zgłosić się Pacjent lub osoba upoważniona w dniu badania. Wynik jest wydawany tylko na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres mailowy

Opis badania przygotowany przez Lekarza radiologa wysyłany jest w postaci zakodowanego pliku na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Natomiast hasło umożliwiające otwarcie wyniku wysyłane jest na wskazany numer telefonu.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres pocztowy

Wynik badania Pacjenta, może zostać wysłany pocztą (termin nadania do 14 dni roboczych) na adres wskazany przez Pacjenta w wypełnionym podczas rejestracji upoważnieniu. Nie ma możliwości przesłania pocztą wyników badania bez wskazania przez Pacjenta konkretnego adresu lub na prośbę ustną.