Zakład Inżynierii Genetycznej

 

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Klimatu Jagiellońskie Centrum Innowacji uzyskało zezwolenie na utworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej, w którym prowadzone będzie zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii zagrożenia.

Utworzenie takiej struktury umożliwia prowadzenie badań klinicznych, zakładających podawanie badanego produktu leczniczego mającego status GMM zaliczonych do kategorii zagrożenia I lub II. Zespół Centrum Badań Klinicznych posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o zamknięte użycie GMM, a opracowane procedury zapewniają optymalizację procesów przechowywania GMM na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości oferowanych przez Zakład Inżynierii Genetycznej Jagiellońskiego Centrum Innowacji w badaniach klinicznych proszone są o kontakt z Centrum Badań Klinicznych:

+48 12 340 24 02
+48 512 047 678