Kontakt:

Centrum Badań Klinicznych JCI

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Life Science Park, budynek C

ul. Bobrzyńskiego 14

30 - 348 Kraków

T: +48 12 340 24 02

K: +48 512 047 678

E-mail: cbk@jci.pl

Dojazd do Centrum Badań Klinicznych JCI

Dojazd tramwajem i autobusem:

Przystanek "Chmieleniec", wejście na teren Life Science Parku od ul. Bobrzyńskiego znajduje się ok. 50 m od przystanku

Tramwaj: 11, 17, 18, 52; Autobus: 194

 

Zapraszamy do kontaktu również przez formularz kontaktowy:

Przesłanie formularza kontaktowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w związku z realizacją zgłoszenia.

Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z baz danych Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż swoimi danymi osobowymi mogę zarządzać poprzez kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych JCI pod adresem: iodo@jci.pl

Wyślij wiadomość