Rezonans magnetyczny

Na terenie Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji prowadzone są programy badawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość wykonania pełnego spektrum badań rezonansu magnetycznego (MR), w tym:
 

 • Badania MR przeglądowe z użyciem podstawowych sekwencji bez podania środka kontrastowego – zobacz cennik, zobacz obszary anatomiczne
 • Badania MR w pełnych protokołach klinicznych z użyciem kompletnego zakresu sekwencji o wysokiej rozdzielczości bez i z podaniem środka kontrastowego – zobacz cennik, zobacz obszary anatomiczne
 • Badania MR dedykowane z użyciem ustalanych indywidualnie protokołów bez i z podaniem środka kontrastowego (cena do uzgodnienia)

Każde badanie MR wykonane w Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji opisywane jest przez wykwalifikowany zespół lekarzy radiologów wiodących wysokospecjalistycznych szpitali Krakowa, którzy mają szerokie doświadczenie w ocenie wszystkich badań radiologicznych w tym badań onkologicznych, ortopedycznych, neurologicznych, sercowo-naczyniowych i innych w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

 

Co to jest badanie rezonansu magnetycznego?

Badanie MR jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania struktur ciała wykorzystującą właściwości pola magnetycznego. Badanie to ma ogromne zastosowanie w medycynie, jest wykorzystywane w diagnozowaniu chorób m.in. mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń. Rezonans magnetyczny pozwala na unikalną charakterystykę morfologii oraz funkcji tkanek i narządów, dostarczając często informacji niemożliwych do uzyskania innymi metodami diagnostycznymi.

Zastosowanie pełnego spektrum sekwencji o wysokiej rozdzielczości poprawia wartość diagnostyczną badania, sprawia jednak że badanie to musi trwać co najmniej 30 minut, czasem z uwagi na konieczność postawienia właściwej diagnozy musi być wydłużone do nawet 45 minut, a w przypadku badania serca powyżej 60 minut.

Na czym polega badanie rezonansu magnetycznego?

Badanie MR polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała za pomocą fal radiowych w silnym polu magnetycznym. W przeciwieństwie do wielu innych badań radiologicznych nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa zwykle od 15 do 60 minut w zależności od liczby sekwencji i rozdzielczości uzyskiwanych obrazów oraz wymaga pozostania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego środka kontrastowego.

Jak przygotować się do badania rezonansu magnetycznego?

Przed wykonaniem badania MR, należy:

 • oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi (w dowolnym laboratorium analitycznym); wynik badania jest ważny 7 dni
 • nie jeść na 6 godzin przed badaniem
 • nie pić na 2 godziny przed badaniem; wcześniej pić wodę niegazowaną (min. 0,5l)
 • zgłosić się do ośrodka na 30 minut przed planowaną godziną badania celem przygotowania do niego
 • przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną) oraz okulary (jeśli ma się wadę wzroku i na co dzień ich używa)
 • przyjąć zażywane leki zgodnie z zaleceniami lekarza popijając wodą niegazowaną
 • powiadomić personel pracowni MR o obecności m.in. rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, neurostymulatora, pooperacyjnych metalowych klipsów na tętniakach, opiłków metalowych w oku oraz jakiegokolwiek metalicznego ciała obcego; odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni
 • poinformować personel pracowni MR o chorobach nerek, ciąży i karmieniu piersią; odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni
 • pamiętać, aby do pokoju badań nie wnosić żadnych przedmiotów zawierających metal (m.in. kluczy, monet) ani urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (m.in. zegarków, telefonów, kart magnetycznych); każdą wątpliwość prosimy wyjaśnić z personelem pracowni MR

Po wykonaniu badania MR z podaniem środka kontrastowego należy zwiększyć spożycie płynów (przez 24h) celem szybszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu. Wynik badania może być odebrany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłany przesyłką pocztową.

Ceny i parametry wykonywanych badań MR

Celem zagwarantowania najwyższej jakości każde z badań zostało wystandaryzowane i sparametryzowane. Ceny oraz czas trwania skanowania wykonywanych badań podane są przy poszczególnych obszarach anatomicznych. Natomiast dokładny rodzaj, zakres oraz typ, liczba i rozdzielczość przestrzenna stosowanych sekwencji podana jest przy każdym rodzaju badania – wyświetla się po kliknięciu na daną procedurę badawczą.    

Uwaga: podany czas trwania badania określa wyłącznie czas trwania skanowania i nie obejmuje przygotowania i ułożenia pacjenta w pomieszczeniu MR. Czas trwania badania jest ściśle związanych z jakością badania – im dłużej trwa sekwencja tym uzyskujemy bardziej dokładny obraz o lepszej rozdzielczości.  Czas trwania badania może się wydłużyć w przypadku konieczności powtórzenia lub dodania niestandardowych sekwencji w zależności od uzyskiwanej jakości obrazów i identyfikowanych patologii.

Obszary anatomiczne

W naszym ośrodku wykonujemy badania MR wszystkich obszarów anatomicznych. Każde badanie jest wystandaryzowane i sparametryzowane tak by zagwarantować najwyższą jakość diagnostyczną. Pełne spektrum wykonywanych badań dla każdego obszaru anatomicznego jest wyszczególnione poniżej. Dokładny rodzaj, zakres, czas trwania, cena oraz typ, liczba i rozdzielczość przestrzenna stosowanych sekwencji podana jest przy każdym rodzaju badania – wyświetla się po kliknięciu na daną procedurę badawczą. W przypadku pytań lub konieczności ponad standardowego poszerzenia diagnostyki prosimy o kontakt.

 

Skontaktuj się z namiChcesz zgłosić się na badania?