Rezonans magnetyczny

Aktualnie, na terenie Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzimy programy badawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach prowadzonych programów badawczych, istnieje możliwość odpłatnego wykonania badania rezonansu magnetycznego. Zapewniamy pełny zakres badań diagnostycznych, w tym m.in. badania: głowy, kręgosłupa, stawów, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń.

Na czym polega badanie?

Rezonans magnetyczny MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania struktur ciała. Badanie ma ogromne zastosowanie w medycynie, jest wykorzystywane w diagnozowaniu chorób m.in. mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń. Rezonans magnetyczny pozwala na unikalną charakterystykę morfologii oraz funkcji tkanek i narządów, dostarczając często informacji  niemożliwych do uzyskania jakąkolwiek inną metodą diagnostyczną.

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała za pomocą fal radiowych w silnym polu magnetycznym. W przeciwieństwie do wielu innych badań radiologicznych nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa zwykle około 15-60 minut i wymaga pozostawania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego

Przed przystąpieniem do badania rezonansu magnetycznego, należy:

 • Oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi (w dowolnym laboratorium analitycznym). Wynik badania jest ważny 7 dni.
 • Nie jeść na 6 godzin przed badaniem.
 • Nie pić na 2 godziny przed badaniem. Wcześniej pić wodę niegazowaną (min. 0,5l).
 • Zgłosić się do ośrodka na 30 minut przed planowaną godziną badania.
 • Przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną), okulary do czytania.
 • Leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając wodą niegazowaną.

Przed badaniem należy koniecznie powiadomić personel pracowni o obecności m.in. rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, neurostymulatora, pooperacyjnych metalowych klipsów na tętniakach, opiłków metalowych w oku oraz jakiegokolwiek metalicznego ciała obcego. Ponadto należy również poinformować o chorobach nerek, ciąży i karmieniu piersią. Odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni. Do pokoju badań nie wolno wnosić żadnych przedmiotów zawierających metal (m.in. kluczy, monet) ani urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (m.in. zegarków, telefonów, kart magnetycznych). Każdą wątpliwość prosimy wyjaśnić z personelem Centrum Badań Klinicznych JCI.

Po wykonaniu badania z podaniem środka kontrastowego wskazane jest zwiększone spożycie płynów przez 24h, celem szybszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu. Wynik badania może być odebrany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłany przesyłką pocztową.

Lista wykonywanych badań:
 • MR głowy (mózgowia), przysadki, kątów mostowo-móżdżkowych
 • MR oczodołów, zatok obocznych nosa
 • MR twarzoczaszki, szyi
 • MR serca
 • MR śródpiersia
 • MR jamy brzusznej
 • MR miednicy małej
 • MR dróg żółciowych
 • MR nadnerczy, nerek, wątroby, trzustki
 • MR jajników, prostaty
 • MR kręgosłupa szyjnego (C), piersiowego (Th), lędźwiowo-krzyżowego (L-S)
 • MR stawów kończyny górnej: barkowego, łokciowego, nadgarstka
 • MR stawów kończyny dolnej: krzyżowo-biodrowych, biodrowych, kolanowego, skokowego
 • MR ramienia, przedramienia, ręki, palca
 • MR uda, podudzia, stopy, palca
 • MR innego obszaru anatomicznego
 • angiografia MR

Skontaktuj się z namiChcesz zgłosić się na badania?