Rezonans magnetyczny

Na terenie Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji prowadzone są programy badawcze z wykorzystaniem technik diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość wykonania pełnego spektrum badań rezonansu magnetycznego (MR), w tym:
 

 • Badania MR w pełnych protokołach klinicznych z użyciem kompletnego zakresu sekwencji o wysokiej rozdzielczości bez i z podaniem środka kontrastowego – zobacz cennik, zobacz obszary anatomiczne
 • Badania MR dedykowane z użyciem ustalanych indywidualnie protokołów bez i z podaniem środka kontrastowego (cena do uzgodnienia)

Każde badanie MR wykonane w Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji opisywane jest przez wykwalifikowany zespół lekarzy radiologów wiodących wysokospecjalistycznych szpitali, którzy mają szerokie doświadczenie w ocenie badań radiologicznych.

 

Co to jest badanie rezonansu magnetycznego?

Badanie MR jest jedną z metod obrazowania struktur ciała wykorzystującą właściwości pola magnetycznego. Badanie to ma ogromne zastosowanie w medycynie, jest wykorzystywane w diagnozowaniu chorób m.in. mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz serca i naczyń. Rezonans magnetyczny pozwala na unikalną charakterystykę morfologii oraz funkcji tkanek i narządów, dostarczając często informacji niemożliwych do uzyskania innymi metodami diagnostycznymi.

Zastosowanie pełnego spektrum sekwencji o wysokiej rozdzielczości poprawia wartość diagnostyczną badania, sprawia jednak że badanie to musi trwać co najmniej 30 minut, czasem z uwagi na konieczność postawienia właściwej diagnozy musi być wydłużone do nawet 45 minut, a w przypadku badania serca powyżej 60 minut.

Na czym polega badanie rezonansu magnetycznego?

Badanie MR polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała za pomocą fal radiowych w silnym polu magnetycznym. W przeciwieństwie do wielu innych badań radiologicznych nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest całkowicie bezbolesne, trwa zwykle od 15 do 60 minut w zależności od liczby sekwencji i rozdzielczości uzyskiwanych obrazów oraz wymaga pozostania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego środka kontrastowego.

Jak przygotować się do badania rezonansu magnetycznego?

Przed wykonaniem badania MR, należy:

 • oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi (w dowolnym laboratorium analitycznym) - dotyczy TYLKO badań z podanym kontrastem; wynik badania jest ważny 30 dni
 • nie jeść na 4 godziny przed badaniem - dotyczy TYLKO badań z podanym kontrastem
 • pić wodę niegazowaną w nieograniczonych ilościach
 • zgłosić się do ośrodka na 30 minut przed planowaną godziną badania celem przygotowania do niego
 • przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną) oraz okulary (jeśli ma się wadę wzroku i na co dzień ich używa)
 • przyjąć zażywane leki zgodnie z zaleceniami lekarza popijając wodą niegazowaną
 • powiadomić personel pracowni MR o obecności m.in. rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, neurostymulatora, pooperacyjnych metalowych klipsów na tętniakach, opiłków metalowych w oku oraz jakiegokolwiek metalicznego ciała obcego; odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni
 • poinformować personel pracowni MR o chorobach nerek, ciąży i karmieniu piersią; odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa jest dostępny w pracowni
 • pamiętać, aby do pokoju badań nie wnosić żadnych przedmiotów zawierających metal (m.in. kluczy, monet) ani urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (m.in. zegarków, telefonów, kart magnetycznych); każdą wątpliwość prosimy wyjaśnić z personelem pracowni MR

Po wykonaniu badania MR z podaniem środka kontrastowego należy zwiększyć spożycie płynów (przez 24h) celem szybszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu. Wynik badania może być odebrany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, wysłany przesyłką pocztową lub w wiadomości e-mail.

Ceny i parametry wykonywanych badań MR

Celem zagwarantowania najwyższej jakości każde z badań zostało wystandaryzowane i sparametryzowane. Ceny oraz czas trwania skanowania wykonywanych badań podane są przy poszczególnych obszarach anatomicznych.    

Uwaga: podany czas trwania badania określa wyłącznie czas trwania skanowania i nie obejmuje przygotowania i ułożenia pacjenta w pomieszczeniu MR. Czas trwania badania jest ściśle związanych z jakością badania – im dłużej trwa sekwencja tym uzyskujemy bardziej dokładny obraz o lepszej rozdzielczości. Czas trwania badania może się wydłużyć w przypadku konieczności powtórzenia lub dodania niestandardowych sekwencji w zależności od uzyskiwanej jakości obrazów i identyfikowanych patologii.

 

Cennik badań >>>

 

Badanie rezonansu magnetycznego z użyciem hepatotropowego środka kontrastowego Primovist

Istnieje możliwość wykonania badania Rezonansu Magnetycznego z użyciem hepatotropowego środka kontrastowego Primovist przeznaczonego do wykrywania zmian ogniskowych w wątrobie.
 

Ze względu na fakt, że środek kontrastowy Primovist zamawiany jest wyłącznie na potrzebę konkretnego Pacjenta i w przypadku uzasadnionej decyzji lekarskiej, pobierana jest z góry opłata w wysokości 790 zł brutto, która pokrywa cenę środka kontrastowego. Po uiszczeniu powyższej opłaty, termin wizyty na badanie ustalany jest z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, związanym z czasem oczekiwania na środek kontrastowy. 
 

W dniu badania Pacjent pokrywa koszt badania, który wynosi 750 zł brutto.
 

Całkowita cena badania = 1540 zł brutto na którą składają się:
Cena samego badania = 750 zł brutto
Cena środka kontrastowego (płacona z góry) = 790 zł brutto

 

W przypadku niestawienia się na wyznaczony termin badania, środek kontrastowy przetrzymywany będzie w Ośrodku i może zostać wykorzystany przez Pacjenta, który pokrył jego koszt do momentu upłynięcia jego daty ważności. W przypadku niewykorzystania środka kontrastowego przed upłynięciem daty ważności jego koszty nie będą zwracane Pacjentowi.

Obszary anatomiczne

W naszym ośrodku wykonujemy badania MR wszystkich obszarów anatomicznych. Każde badanie jest wystandaryzowane i sparametryzowane tak by zagwarantować najwyższą jakość diagnostyczną. Pełne spektrum wykonywanych badań dla każdego obszaru anatomicznego jest wyszczególnione w cenniku powyżej. W przypadku pytań lub konieczności ponad standardowego poszerzenia diagnostyki prosimy o kontakt: 

+48 12 340 24 02

+48 512 047 678

 

Odbiór wyniku badania

Opcje odbioru wyniku badania:

 • Odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną

Pacjent jest informowany telefonicznie, gdy wynik jest gotowy do odbioru. Po odbiór wyniku może zgłosić się Pacjent lub osoba upoważniona w dniu badania. Wynik jest wydawany tylko na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres mailowy

Opis badania przygotowany przez Lekarza radiologa wysyłany jest w postaci zakodowanego pliku na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Natomiast hasło umożliwiające otwarcie wyniku wysyłane jest na wskazany numer telefonu.

 • Przesłanie wyników na wskazany adres pocztowy

Wynik badania Pacjenta, może zostać wysłany pocztą (termin nadania do 14 dni roboczych) na adres wskazany przez Pacjenta w wypełnionym podczas rejestracji upoważnieniu. Nie ma możliwości przesłania pocztą wyników badania bez wskazania przez Pacjenta konkretnego adresu lub na prośbę ustną.

 

Czas oczekiwania na opis badania:

 • do 21 dni roboczych od dnia wykonania badania.

    

 

Skontaktuj się z namiChcesz zgłosić się na badania?