Oferta dla sponsora

 

Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzi i nadzoruje prowadzenie badań klinicznych na zlecenie sponsora.

Ośrodek ukierunkowany jest na prowadzenie badań klinicznych I, II, III oraz IV fazy.

 

Przewaga konkurencyjna ośrodka:

 • prowadzenie badań klinicznych od wczesnego etapu projektowego po fazę realizacji
 • sprzęt diagnostyczny (m.in. MR, TK, USG, Densytometr)
 • lokalizacja na terenie specjalistycznego kompleksu Life Science Park
 • maksymalne skrócenie procesu decyzyjnego i czasu do rekrutacji uczestników badania
 • bogata sieć kontaktów ze szpitalami, przychodniami oraz grupowymi i indywidualnymi praktykami lekarskimi
 • kompleksowo wykwalifikowany personel badawczy na wszystkich szczeblach
 • pomieszczenia dedykowane dla potrzeb monitorów badań klinicznych i audytorów

Centrum dedykowane jest do realizacji badań klinicznych szczególnie w zakresie:

 • alergologii
 • szczepień w kierunku chorób zakaźnych
 • dermatologii
 • ginekologii
 • immunologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • okulistyki
 • onkologii
 • reumatologii

Ponadto, ośrodek realizuje badania kliniczne we wszystkich pozostałych specjalnościach medycznych, w tym w zakresie:

 • diabetologii
 • endokrynologii
 • gastroenterologii
 • laryngologii
 • medycyny rodzinnej
 • nefrologii
 • pulmonologii
 • i innych specjalności medycznych

Centrum prowadzi własną rozbudowaną bazę danych medycznych, co pozwala na szybką i efektywną rekrutację uczestników badań.

 

W sprawie współpracy prosimy o kontakt z:

Katarzyna Bętkowska, MD | Dyrektor Centrum Badań Klinicznych JCI 
 
tel.: +48 501 10 87 87 

e-mail: katarzyna.betkowska@jci.pl