Zespół

Zespół Centrum Badań Klinicznych JCI tworzą wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, działalności badawczo-rozwojowej oraz ochronie zdrowia.

W skład personelu badawczego i naukowego wchodzą m.in. lekarze wielu specjalności medycznych, pielęgniarki badań klinicznych, koordynatorzy badań klinicznych, technicy elektroradiologii i sekretarki medyczne.

Kadra badawcza posiada kompleksowe doświadczenie w realizowaniu badań klinicznych. Do priorytetów zespołu należy maksymalna dbałość o bezpieczeństwo uczestników badań, realizacja celów badawczych oraz uzyskanie dla sponsora danych o najwyższej jakości. Wszyscy członkowie personelu badawczego przechodzą regularne szkolenia z zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Kadrę naukową stanowią wybitni eksperci w dziedzinie medycyny i nauk przyrodniczych. Wielu naszych specjalistów posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte w trakcie pobytów w zagranicznych ośrodkach naukowych w USA, Kanadzie i Unii Europejskiej oraz jest autorami licznych publikacji naukowych w uznanych międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych. Zespół posiada wszechstronne doświadczenie w pozyskiwaniu grantów oraz realizowaniu projektów badawczych, szczególnie w zakresie: alergologii, angiologii, diagnostyki obrazowej (MR, TK, USG), ginekologii, immunologii, kardiologii, neurologii, onkologii oraz reumatologii.