Badania kliniczne


Badania kliniczne otwarte:

1. Rak pęcherza moczowego w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu – rekrutacja Pacjentów zakończona 

Badanie skierowane jest do chorych, u których nastąpiła progresja choroby lub nietolerancja terapii ogólnoustrojowej bądź odmówiono im terapii ogólnoustrojowej lub była dla nich niedostępna.

2. Atopowe zapalenie skóry – rekrutacja Pacjentów zakończona 

Badanie skierowane jest do chorych w wieku 12 lat i starszych z atopowym zapaleniem skóry w stopniu umiarkowanym do ciężkiego.

4. Rak szyjki macicy

Badanie skierowane do pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym nieresekcyjnym rakiem szyjki macicy z dodatnim wynikiem HPV16.

5. Rak jajnika

Badanie skierowane dla  pacjentek z nawracającym rakiem jajnika opornego na leczenie platyną.

6. Rak piersi

Badanie skierowane do pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi z obecnością ekspresji receptora estrogenowego i brakiem nadekspresji receptora nadskórkowego czynnika wzrostu typu 2.

 

Badania kliniczne w fazie rejestracji:

1. Endometrioza

Badanie skierowane na leczenie endometriozy u kobiet w wieku rozrodczym.

2. Rak surowiczy macicy

Badanie skierowane dla dorosłych Pacjentek z nawracającym lub uporczywym rakiem surowiczym macicy.

3. Idiopatyczne włóknienie płuc

Badanie skierowane do Pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc.

4. Rak nerkowokomórkowy

Badanie skierowane do Pacjentów z nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym.

 

 

Dodatkowe informacje:

  • Pacjent biorący udział w badaniu klinicznym jest objęty opieką lekarską przez doświadczony zespół lekarzy i nie ponosi kosztów udziału w badaniu
  • Uczestniczący w badaniu klinicznym ma szansę skorzystania z niedostępnych powszechnie, nowych sposobów leczenia
  • Podczas trwania badania klinicznego wykonywane są szczegółowe badania ,często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej.
  • Zwracane są koszty dojazdu Pacjenta na każdą wizytę

 

Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w wyżej wymienionych badaniach klinicznych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 340 24 10 oraz 12 340 24 20 

 

Badania kliniczne prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku, wyrobu medycznego (np. sprzętu diagnostycznego) lub innej technologii medycznej (np. zabiegu). Najczęściej badania dotyczą nowych lub znanych już leków, ale ocenianych pod kątem nowych zastosowań. Badania kliniczne są jednym z kluczowych elementów postępu w medycynie.

Badania prowadzone są na zlecenie międzynarodowych firm farmaceutycznych z reguły przed dopuszczeniem danego leku do sprzedaży. Dlatego też uczestnicy badań mogą mieć dostęp do nowych generacji produktów leczniczych często na wiele lat przed ich wejściem na rynek.

Każda osoba, która bierze udział w badaniu klinicznym daje możliwość poprawy zdrowia i życia nie tylko sobie, ale w przyszłości także wielu innym chorym cierpiącym na podobne schorzenia.

Korzyści z udziału w badaniach klinicznych:

  • aktywny udział w poprawie własnego zdrowia i życia
  • dostęp do innowacyjnych metod leczenia niedostępnych na rynku
  • bezpłatna opieka medyczna na najwyższym poziomie
  • pomoc innym chorym poprzez aktywny wkład w rozwój medycyny

Niektóre badania odbywają się z udziałem osób chorych na określoną chorobę, w innych mogą brać udział osoby całkowicie zdrowe. Udział w danym badaniu może wziąć jedynie osoba, która spełnia określone wcześniej wymagania. Uczestnicy badań są ochotnikami i nie otrzymują gratyfikacji finansowych za udział w badaniu. W zamian wszystkie wykonane badania, wizyty lekarskie oraz próbki leku są bezpłatne.

W badaniach klinicznych kluczowym elementem jest bezpieczeństwo uczestnika i zabezpieczenie jego praw. Badania prowadzone są zgodnie z protokołem badania, który w każdym przypadku jest zatwierdzony przez niezależną Komisję Bioetyczną. W naszym ośrodku wszystkie badania prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP - Good Clinical Practice) oraz zasadami etycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.