Badania kliniczne


Badania kliniczne prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku, wyrobu medycznego (np. sprzętu diagnostycznego) lub innej technologii medycznej (np. zabiegu). Najczęściej badania dotyczą nowych lub znanych już leków, ale ocenianych pod kątem nowych zastosowań. Badania kliniczne są jednym z kluczowych elementów postępu w medycynie.

Badania prowadzone są na zlecenie międzynarodowych firm farmaceutycznych z reguły przed dopuszczeniem danego leku do sprzedaży. Dlatego też uczestnicy badań mogą mieć dostęp do nowych generacji produktów leczniczych często na wiele lat przed ich wejściem na rynek.

Każda osoba, która bierze udział w badaniu klinicznym daje możliwość poprawy zdrowia i życia nie tylko sobie, ale w przyszłości także wielu innym chorym cierpiącym na podobne schorzenia.

Korzyści z udziału w badaniach klinicznych:

  • aktywny udział w poprawie własnego zdrowia i życia
  • dostęp do innowacyjnych metod leczenia niedostępnych na rynku
  • bezpłatna opieka medyczna na najwyższym poziomie
  • pomoc innym chorym poprzez aktywny wkład w rozwój medycyny

Niektóre badania odbywają się z udziałem osób chorych na określoną chorobę, w innych mogą brać udział osoby całkowicie zdrowe. Udział w danym badaniu może wziąć jedynie osoba, która spełnia określone wcześniej wymagania. Uczestnicy badań są ochotnikami i nie otrzymują gratyfikacji finansowych za udział w badaniu. W zamian wszystkie wykonane badania, wizyty lekarskie oraz próbki leku są bezpłatne.

W badaniach klinicznych kluczowym elementem jest bezpieczeństwo uczestnika i zabezpieczenie jego praw. Badania prowadzone są zgodnie z protokołem badania, który w każdym przypadku jest zatwierdzony przez niezależną Komisję Bioetyczną. W naszym ośrodku wszystkie badania prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP - Good Clinical Practice) oraz zasadami etycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.

Jak zgłosić się do badania?

Zgłoszenie chęci do udziału w badaniu klinicznym jest bardzo proste i składa się z trzech kroków:

Krok 1.

Należy sprawdzić w zakładce "Pacjenci" czy w danym momencie prowadzone są badania, które są przedmiotem zainteresowania.

Krok 2.

Zadeklarować chęć udziału w danym programie badawczym poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Prosimy o podanie w wiadomości numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy badania klinicznego, w którym chcieliby Państwo wziąć udział.

Krok 3.

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie Pan/Pani zaproszony/a na wstępną wizytę w naszym ośrodku. W trakcie trwania tej wizyty będzie szczegółowo przeanalizowana dokumentacja medyczna. Na podstawie zebranych informacji lekarz będzie mógł podjąć decyzję o wstępnej kwalifikacji do uczestniczenia w danym badaniu i zostanie omówiony szczegółowy protokół badania.