Badania kliniczne aktywne:

1.Rak nerkowokomórkowy – rekrutacja otwarta
Badanie skierowane do Pacjentów z nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym

2. Rak endometrium – rekrutacja otwarta
Badanie skierowane do Pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium

3. Rak piersi – rekrutacja otwarta
Badanie skierowane do Pacjentów z rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym i ujemnym wynikiem testu Her2, u których doszło do progresji choroby po wcześniejszym leczeniu endokrynologicznym zaawansowanej choroby

4. Rak jajnika – rekrutacja otwarta
Badanie skierowane do Pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika

5. Hipertriglicerydemia – rekrutacja otwarta

Badanie skierowane do Pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią (SHGT)

6. Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej – rekrutacja otwarta

Badanie skierowane do Pacjentek z rakiem surowiczym jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej

7. Rak szyjki macicy

Badanie skierowane do Pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy wysokiego ryzyka, u których nie stwierdzono progresji nowotworu po jednoczasowej radiochemioterapii opartej na związkach platyny

8. Kacheksja nowotworowa – rekrutacja zamknięta
Badanie skierowane do Pacjentów z wyniszczeniem (kacheksją nowotworową) i podwyższonym stężeniem GDF-15

9. Łuszczyca plackowata ­– rekrutacja zamknięta

Badanie skierowane do dorosłych uczestników z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą.

10. Choroba niedokrwienna serca – rekrutacja zakończona

Badanie skierowane do dorosłych uczestników z chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub po przejściu ostrych zespołów wieńcowych.

11. Hipertriglicerydemia i miażdżycowa choroba układu krążenia – rekrutacja Pacjentów zakończona
Badanie skierowane do Pacjentów z hipertriglicerydemią i miażdżycową chorobą układu krążenia lub z ciężką hipertriglicerydemią

12. Zwyrodnienie plamki żółtej – okulistyka – rekrutacja Pacjentów zakończona
Badanie skierowane dla Pacjentów cierpiących na zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem

13Ziarniszczak jajnika – rekrutacja Pacjentów zakończona
Badanie skierowane do Pacjentek z nawrotową postacią ziarniszczaka jajnika

14. Atopowe zapalenie skóry  – rekrutacja Pacjentów zakończona 
Badanie skierowane do Pacjentów z  atopowym zapaleniem skóry (Atopic dermatitis) w wieku od 6 do 17 roku życia oraz u pacjentów dorosłych

15. Atopowe zapalenie skóry – rekrutacja Pacjentów zakończona 
Badanie skierowane do Pacjentów z  atopowym zapaleniem skóry (Atopic dermatitis) w wieku od 2 do 5 roku życia

16. Atopowe zapalenie skóry – rekrutacja Pacjentów zakończona 
Badanie skierowane jest do chorych w wieku 12 lat i starszych z atopowym zapaleniem skóry w stopniu umiarkowanym do ciężkiego

17Badanie wpływu hormonalnych metod antykoncepcji na gęstość mineralną kości – rekrutacja Pacjentek zakończona
Badanie skierowane do dorastających kobiet w wieku 14-17 lat.

 

Badania kliniczne w fazie rejestracji:

1. Rak jajnika – jajowody

Badanie skierowane do Pacjentek z nawrotowym nabłonkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu albo pierwotnym rakiem otrzewnej z wysoką ekspresją FRα, u których nie wystąpiła progresja choroby po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w skojarzeniu z bewacizumabem (GLORIOSA)

2. Rak prostaty

Badanie skierowane do Pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację.

3. Rak piersi

Badanie skierowane do Pacjentów z HER2-ujemnym zaawansowanym/metastatycznym rakiem piersi


   

  Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w wyżej wymienionych badaniach klinicznych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 340 24 10 oraz 12 340 24 20 

   

  Badania kliniczne prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku, wyrobu medycznego (np. sprzętu diagnostycznego) lub innej technologii medycznej (np. zabiegu). Najczęściej badania dotyczą nowych lub znanych już leków, ale ocenianych pod kątem nowych zastosowań. Badania kliniczne są jednym z kluczowych elementów postępu w medycynie.

  Badania prowadzone są na zlecenie międzynarodowych firm farmaceutycznych z reguły przed dopuszczeniem danego leku do sprzedaży. Dlatego też uczestnicy badań mogą mieć dostęp do nowych generacji produktów leczniczych często na wiele lat przed ich wejściem na rynek.

  Każda osoba, która bierze udział w badaniu klinicznym daje możliwość poprawy zdrowia i życia nie tylko sobie, ale w przyszłości także wielu innym chorym cierpiącym na podobne schorzenia.

  Korzyści z udziału w badaniach klinicznych:

  • aktywny udział w poprawie własnego zdrowia i życia
  • dostęp do innowacyjnych metod leczenia niedostępnych na rynku
  • bezpłatna opieka medyczna na najwyższym poziomie
  • pomoc innym chorym poprzez aktywny wkład w rozwój medycyny

  Niektóre badania odbywają się z udziałem osób chorych na określoną chorobę, w innych mogą brać udział osoby całkowicie zdrowe. Udział w danym badaniu może wziąć jedynie osoba, która spełnia określone wcześniej wymagania. Uczestnicy badań są ochotnikami i nie otrzymują gratyfikacji finansowych za udział w badaniu. W zamian wszystkie wykonane badania, wizyty lekarskie oraz próbki leku są bezpłatne.

  W badaniach klinicznych kluczowym elementem jest bezpieczeństwo uczestnika i zabezpieczenie jego praw. Badania prowadzone są zgodnie z protokołem badania, który w każdym przypadku jest zatwierdzony przez niezależną Komisję Bioetyczną. W naszym ośrodku wszystkie badania prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP - Good Clinical Practice) oraz zasadami etycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.

   

  Dodatkowe informacje:

  • Pacjent biorący udział w badaniu klinicznym jest objęty opieką lekarską przez doświadczony zespół lekarzy i nie ponosi kosztów udziału w badaniu
  • Uczestniczący w badaniu klinicznym ma szansę skorzystania z niedostępnych powszechnie, nowych sposobów leczenia
  • Podczas trwania badania klinicznego wykonywane są szczegółowe badania ,często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej.
  • Zwracane są koszty dojazdu Pacjenta na każdą wizytę