Rezonans magnetyczny, a tomografia komputerowa?

W dzisiejszych czasach medycyna dysponuje zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi, które pozwalają na dokładne i precyzyjne badania pacjentów. Dwa z nich, które często spotykamy w poradniach medycznych, to rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Obie metody obrazowania mają swoje unikalne zastosowania, a pomimo cech wspólnych między badaniami jest też kilka znaczących różnic. 

 

 

 

 

REZONANS MAGNETYCZNY – BADANIE MRI

Badanie MRI to zaawansowana metoda obrazowania medycznego, która wykorzystuje silne pole magnetyczne oraz fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów narządów i tkanek wewnętrznych ciała pacjenta. Jest to badanie nieinwazyjne, nie wymaga użycia promieniowania jonizującego, co sprawia, że jest bezpieczne dla pacjentów, w tym dla dzieci i kobiet w ciąży. Podczas badania MRI, pacjent jest umieszczany wewnątrz cylindrycznego magnesu o bardzo silnym polu magnetycznym. Następnie emitowane są fale radiowe, które wchodzą w interakcję z protonami wodoru znajdującymi się w tkankach ciała. Te interakcje powodują emisję sygnałów radiowych, które są zbierane przez detektory MRI i przekształcane w obrazy.

 

ZASTOSOWANIE MRI

Badanie MRI ma szerokie zastosowanie w medycynie i pozwala na diagnozowanie i monitorowanie wielu schorzeń. Oto kilka przykładów jego zastosowań:

 1. Choroby neurologiczne - używane do diagnozowania schorzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane (SM), udar mózgu czy guzy mózgu. Pozwala na dokładne obrazowanie struktur mózgowych

 2. Badanie tkanek miękkich - przydatne w diagnostyce urazów, stanów zapalnych i guzów w mięśniach, stawach i tkance podskórnej

 3. Badanie narządów miednicy mniejszej - w ginekologii i urologii stosowane do badania narządów miednicy mniejszej u kobiet i mężczyzn w celu diagnozowania schorzeń układu moczowo-płciowego

 4. Badanie narządów jamy brzusznej – pomocne w diagnozowaniu chorób narządów wewnętrznych w jamie brzusznej, w tym wątroby, trzustki i nerek

 5. Badanie klatki piersiowej - w onkologii, używany do diagnostyki raka piersi, zwłaszcza w przypadkach, gdy mammografia i badanie ultrasonograficzne są niewystarczające

Warto zaznaczyć, że MRI jest nie tylko przydatne do obrazowania tkanek miękkich, ale również do badania struktur anatomicznych, takich jak kości, stawy, narządy wewnętrzne, a nawet naczynia krwionośne.

 

ZALETY I WADY REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Zalety MRI:

 • precyzyjne obrazowanie tkanek miękkich

 • bezpieczny dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży i dzieci

 • możliwość uzyskania obrazów w wielu płaszczyznach i płaszczyznach cięciowych

 • brak konieczności stosowania kontrastu gadolinowego (choć czasem jest to wymagane)

Ograniczenia MRI:

 • czas trwania badania – 20-90minut

 • wrażliwość na ruch pacjenta, wymagany jest całkowity bezruch

 • niemożliwe do przeprowadzenia u pacjentów z implantami metalowymi

 

 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA – BADANIE TK

Badanie TK, czyli tomografia komputerowa, jest techniką diagnostyczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie oraz zaawansowany system detekcji do tworzenia przekrojowych obrazów ciała pacjenta. Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod obrazowania w medycynie i może dostarczać szybkie i precyzyjne wyniki badania. Podczas badania TK, pacjent jest umieszczany wewnątrz specjalnego aparatu, który podaje serię promieni rentgenowskich pod różnymi kątami. Następnie komputer przetwarza dane z detektorów i tworzy obrazy przekrojowe ciała w postaci tomografii. Dzięki temu lekarz może zobaczyć dokładne przekroje i struktury anatomiczne w badanej okolicy.

 

ZASTOSOWANIE TK

Tomografia komputerowa jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny, najczęściej wykorzystuję się ją jako:

 1. Badanie narządów klatki piersiowej - wykorzystywane w diagnostyce chorób płuc, nowotworów płuc, a także w monitorowaniu stanu narządu oddechowego

 2. Badanie narządów jamy brzusznej - pozwala na dokładne obrazowanie narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, trzustka, jelita czy nerki

 3. Badanie naczyń krwionośnych - TK angiograficzne jest stosowane do obrazowania naczyń krwionośnych, w tym do wykrywania zakrzepów, zwężek czy tętniaków

 4. Diagnostyka urazów - w sytuacjach nagłych, TK jest często wykorzystywane do oceny urazów głowy, kręgosłupa, kończyn i innych części ciała

 5. Badanie układu pokarmowego - TK jamy brzusznej z kontrastem może pomóc w diagnozowaniu chorób układu pokarmowego, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego, choroba Crohna czy kamienie żółciowe

 

ZALETY I WADY TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Zalety TK:

 • szybkie skanowanie i uzyskiwanie wyników, niezwykle potrzebne przy nagłych i pilnych przypadkach

 • wyjątkowo przydatne w obrazowaniu struktur kostnych

 • dobre w diagnozowaniu chorób układu pokarmowego i naczyń krwionośnych

Ograniczenia TK:

 • wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, co niesie ryzyko narażenia pacjenta na promieniowanie. Chociaż dawki są stosunkowo niskie, istnieje potencjalne ryzyko

 • mniejsza precyzja w badaniu tkanek miękkich w porównaniu do MRI

 • z uwagi na promieniowanie brak możliwości przeprowadzenia u kobiet w ciąży i małych dzieci

 

REZONANS MAGNETYCZNY, CZY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

Znając podstawowe zasady działania oraz zastosowania wspomnianych badań można porównać je w kilku kategoriach:

1. Precyzja i dokładność obrazów

 • MRI: Jest znane z doskonałej precyzji w obrazowaniu tkanek miękkich, takich jak mięśnie, nerki czy mózg. Daje wyjątkowo szczegółowe obrazy struktur anatomicznych

 • TK: Choć TK również dostarcza dokładne obrazy, jest bardziej przydatne w obrazowaniu struktur kostnych i narządów wewnętrznych. W obrazowaniu tkanek miękkich ustępuje precyzją MRI

2. Czas trwania badania

 • MRI: Czas trwania badania MRI jest zwykle dłuższy niż w przypadku TK. Skan MRI może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od badanej części ciała i celu badania

 • TK: TK jest znacznie szybsze. Skan TK trwa zazwyczaj kilka sekund do kilku minut, co jest korzystne w przypadkach nagłych lub u pacjentów, którzy nie mogą długo pozostawać w bezruchu

3. Promieniowanie i bezpieczeństwo

 • MRI: Badanie MRI jest bezpieczne w sensie braku promieniowania rentgenowskiego. Nie jest to inwazyjne badanie, co sprawia, że jest bardziej przyjazne dla pacjentów, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i dzieci

 • TK: TK wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, co oznacza narażenie pacjenta na promieniowanie. Chociaż dawki promieniowania w badaniach TK są stosunkowo niskie, istnieje potencjalne ryzyko, szczególnie w przypadku wielokrotnych badań

4. Zastosowanie

 • MRI: jest często wykorzystywane do diagnozy chorób neurologicznych, tkanek miękkich i tkanek wewnętrznych. Jest niezastąpione w badaniach głowy, rdzenia kręgowego i narządów miednicy mniejszej.

 • TK: jest często stosowane w pilnych przypadkach urazów, diagnozowania chorób układu pokarmowego oraz do obrazowania struktur kostnych. Jest skuteczne w wykrywaniu kamieni żółciowych, a także w badaniach klatki piersiowej i naczyń krwionośnych

5. Wrażliwość na ruch

 • MRI: jest bardziej wrażliwe na ruch pacjenta, dlatego wymaga cierpliwości i współpracy ze strony badanego. Pacjent powinien pozostać w bezruchu przez cały czas trwania badania

 • TK: jest mniej wrażliwe na ruch pacjenta, co czyni je bardziej odpowiednim w przypadku pacjentów, którzy mają trudności z pozostawaniem w bezruchu lub w przypadku dzieci

 

Zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomografia komputerowa mają swoje unikalne cechy i zastosowania. Wybór między nimi zależy od rodzaju badania, jakie jest potrzebne, a także od indywidualnych potrzeb pacjenta. Ostatecznie, decyzję o zastosowaniu odpowiedniej metody powinien podejmować lekarz, który uwzględni specyfikę przypadku oraz wymagania diagnostyczne. Warto konsultować się z profesjonalistą i poddawać się badaniom diagnostycznym zgodnie z jego zaleceniami.