Jakie korzyści daje udział w badaniach klinicznych?

 

Badania kliniczne są fundamentem postępu medycyny, stanowiąc kluczowy etap w rozwoju nowych terapii i leków. Dla wielu pacjentów, szczególnie tych zmagających się z poważnymi lub rzadkimi schorzeniami, uczestnictwo w takich badaniach może być nie tylko szansą na poprawę ich stanu zdrowia, ale także na jego stałą kontrolę poprzez wysokiej jakości opiekę medyczną. W historii medycyny istnieje wiele przypadków, gdzie badania kliniczne przyczyniły się do przełomowych odkryć. Przykładem może być choćby rozwój nowoczesnych terapii onkologicznych, np. immunoterapii, która znacząco poprawiła rokowania dla wielu pacjentów w zaawansowanych stadiach nowotworu.

 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z UCZESTNICTWA W BADANIACH KLINICZNYCH?

1. Dostęp do nowatorskich terapii

Jedną z najbardziej atrakcyjnych zalet uczestnictwa w badaniach klinicznych jest możliwość uzyskania dostępu do nowatorskich terapii, które są jeszcze w fazie testów i nie są dostępne na rynku. W większości przypadków takie innowacyjne metody leczenia, mają znacząco wyższą skuteczność w porównaniu do starszych, dotychczasowo stosowanych metod. Dla pacjentów cierpiących na schorzenia, które nie reagują odpowiednio na dostępne metody leczenia, udział w badaniu klinicznym może być jedyną nadzieją na poprawę stanu zdrowia. Wiele nowatorskich terapii, takich jak terapia genowa czy leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych, przechodzi obecnie fazę badań klinicznych. Uczestnictwo w nich daje, więc pacjentom możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny.

 

2. Wysokiej jakości opieka medyczna oraz regularne badania i monitoring stanu zdrowia

Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych objęci są wyjątkowo wysokiej jakości opieką medyczną. Badania są prowadzone przez doświadczonych lekarzy i specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dokładnie monitorują stan zdrowia uczestników poprzez regularne badania kontrolne. Taki poziom monitoringu zdrowia jest rzadko spotykany w standardowej opiece medycznej i może przyczynić się do szybszej diagnozy oraz skuteczniejszego leczenia nie tylko schorzenia będącego aktualnie przedmiotem badan klinicznych. Stale monitorowany stan zdrowia wiąże się też ze zdecydowanie większym komfortem psychicznym dla samych pacjentów. Na wizytach poza leczeniem, pacjent otrzymuje więc pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych (m.in. badanie krwi, moczu, USG, EKG, konsultacje lekarskie, testy).

 

3. Finansowe wsparcie i zwrot kosztów

Udział w badaniach klinicznych często wiąże się z różnego rodzaju wsparciem finansowym. Wiele badań oferuje zwrot kosztów związanych z podróżami do ośrodka badawczego, hospitalizacją oraz innymi wydatkami. Sponsorzy badań klinicznych często pokrywają też koszty związane z udziałem pacjentów w badaniach, w tym koszty leków, badań diagnostycznych i wizyt lekarskich. Dzięki temu uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z leczeniem. W niektórych przypadkach uczestnicy badań klinicznych otrzymują też wynagrodzenie za swój udział w badaniu, co może stanowić dodatkową korzyść finansową.

 

4. Opieka medyczna w wykwalifikowanym ośrodku spełniającym najwyższe standardy

Nie tylko pacjent podlega stałemu monitorowaniu. Ośrodek zajmujący się badaniami klinicznymi musi spełniać określone standardy i wytyczne. Przede wszystkim, musi on być formalnie zakwalifikowany i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz licencje potwierdzające jego kompetencje oraz musi spełniać wszelkie obowiązujące normy i wytyczne dotyczące prowadzenia badań klinicznych, w tym standardy krajowe oraz międzynarodowe, takie jak wytyczne GCP (Good Clinical Practice). Dodatkowo personel ośrodka regularnie uczestniczy w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi badanego leku oraz wytycznymi protokołu badania klinicznego. Dzięki temu Pacjent wie, że wszystko odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

5. Prawo do wycofania swojego uczestnictwa w badaniu

Uczestnik badania klinicznego ma prawo do wycofania się z udziału w badaniu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. To fundamentalne prawo jest gwarantowane przez zasady etyki i regulacje prawne dotyczące badań klinicznych. Decyzja o wycofaniu się nie powinna wpływać na dalszą opiekę medyczną, którą uczestnik otrzymuje, ani na jego relacje z zespołem badawczym. Należy tu zaznaczyć, że wycofanie takiej zgody nie wiąże się z żadnymi kosztami za dotychczasowe leczenie, badania, czy diagnostykę. Pacjent może zrezygnować z części terapeutycznej, wtedy nie zażywa on leku badanego, ale pozostaje pod obserwacją medyczną (tzw. follow-up) lub całkowicie wycofać się uczestnictwa i zakończyć swój udział w badaniu.

 

6. Wkład w rozwój nowych terapii

Udział w badaniach klinicznych to także możliwość przyczynienia się do rozwoju nauki i medycyny. Każdy uczestnik badania klinicznego przyczynia się do gromadzenia danych, które mogą pomóc w opracowaniu nowych terapii i leków. To oznacza, że udział w badaniach klinicznych ma realny wpływ na przyszłość medycyny i zdrowie kolejnych pokoleń. Udział w takich badaniach może zatem pomóc naukowcom odkryć nowe cele terapeutyczne i opracować bardziej precyzyjne metody leczenia.

 

 

Uczestnictwo w badaniach klinicznych może przynieść wiele korzyści, zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Dostęp do nowatorskich terapii, wysokiej jakości opieka medyczna, wsparcie finansowe, czy przyczynianie się do postępu medycyny. Jeśli zastanawiasz się nad udziałem w badaniu klinicznym, warto skonsultować się z lekarzem i dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach oraz potencjalnych korzyściach i ryzykach. Udział w badaniach klinicznych to nie tylko szansa na poprawę własnego zdrowia, ale także możliwość wpłynięcia na przyszłość medycyny i zdrowie innych ludzi. 

 

>> OBECNIE PROWADZONE REKRUTACJE DO BADAŃ KLINICZNYCH W NASZYM OŚRODKU

 

Uwaga,
informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą medycznym. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, zawsze należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.