Choroby serca i naczyń

Na terenie Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji w ramach prowadzonych badań istnieje możliwość odpłatnego przeprowadzenia kompleksowej i wielospecjalistycznej oceny układu sercowo-naczyniowego. Prowadzone badania mają na celu ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego w oparciu o szerokie spektrum badań laboratoryjnych, czynnościowych i obrazowych, badanie tomografii komputerowej serca i tętnic wieńcowych oraz badanie rezonansu magnetycznego serca.

Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia w komfortowych dla pacjenta warunkach przez wielospecjalistyczny zespół lekarzy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego pozwalającego na wszechstronną i nieinwazyjną diagnostykę chorób serca i naczyń na ich wczesnym, przedklinicznym jak i zaawansowanym etapie rozwoju. 

 

W ramach diagnostyki proponowane są następujące grupy badań:

Badania podstawowe:

  • badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy), glukoza na czczo, wskaźniki stanu zapalnego (OB, CRP), elektrolity (Na, K), układ krzepnięcia (wskaźnik INR, APTT), kwas moczowy, mocznik, kreatynina, klirens kreatyniny, badanie ogólne moczu
  • badania czynnościowe i obrazowe - pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu ramionach

Badania rozszerzone:

  • podstawowe badania laboratoryjne z dodatkową oceną w kierunku: cukrzycy (hemoglobina glikowana, mikroalbuminuria), elektrolitów (Mg, Ca całkowity i zjonizowany), układu krzepnięcia (fibrynogen, D-dimery), gospodarki żelazowej (poziom Fe, ferrytyna, TIBC), chorób tarczycy (hormon tyreotropowy, hormony FT3 i FT4), chorób wątroby (AST, ALT, GGTP, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita)
  • podstawowe badania czynnościowe i obrazowe poszerzone o: badanie USG Dopler tętnic szyjnych, badanie USG żył kończyn dolnych, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych w tomografii komputerowej

Badania zaawansowane:

  • rozszerzone badania laboratoryjne z dodatkową oceną w kierunku: markerów ryzyka sercowo-naczyniowego (homocysteina), cukrzycy (insulina) oraz wskaźników uszkodzenia i niewydolności serca (troponina I, mioglobina, kinaza kreatynowa z oceną frakcji MB, peptyd natiuretyczny NT-proBNP)
  • rozszerzone badania czynnościowe i obrazowe z dodatkową nieinwazyjną oceną: tętnic wieńcowych za pomocą tomografii komputerowej (badanie koro-CT), budowy i czynności serca za pomocą rezonansu magnetycznego