Zasady zachowania bezpieczeństwa

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PANDEMII COVID-19

W odpowiedzi na istniejące zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, Centrum Badań Klinicznych wprowadza rozwiązania, których celem jest najwyższej jakości obsługa Pacjentów przy jednoczesnej ich ochronie i zachowaniu bezpieczeństwa pracowników.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadziliśmy dodatkowe zasady postępowania:

  1. Obowiązek stosowania maseczek, przyłbic ochronnych przez personel medyczny, pracowników Rejestracji oraz Pacjentów w pomieszczeniach Centrum Badań Klinicznych
  2. Obowiązek mycia rąk przez każdego Pacjenta wchodzącego na teren Centrum Badań Klinicznych
  3. Dostęp do preparatu dezynfekcyjnego dla wszystkich osób przebywających w Centrum Badań Klinicznych
  4. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji powierzchni dotykowych typu klamki/gałki, blaty robocze, lada rejestracyjna, biurka, klawiatury itp.
  5. Ułożenie krzeseł w poczekalni umożliwiające utrzymanie zalecanego odstępu min 2 m pomiędzy oczekującymi Pacjentami
  6. Rejestracja wizyt Pacjentów w odstępach pozwalających na dezynfekcję sprzętu oraz na zachowanie na terenie poczekalni wymaganej odległości 2 m między osobami oczekującymi na badania

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przychodzenie z osobami towarzyszącymi na wyznaczoną wizytę tylko w uzasadnionych przypadkach ( max 1 osoba).

DBAJMY O HIGIENĘ. BĄDŹMY ŚWIADOMI I ODPOWIEDZIALNI