Badanie naczyń krwionośnych tomografem komputerowym

Badanie naczyń krwionośnych tomografem komputerowym nazywamy angiografią TK lub w skrócie angio TK. Słowo „angiografia” powstało poprzez połączenie ze sobą dwóch greckich wyrazów „angeion” i „graphein”. Pierwsze z nich w dosłownym tłumaczeniu oznacza „naczynie”, a drugie „rysować, kreślić”. Trudno wiec sobie wyobrazić lepsze określenie na to badanie, które pozwala nam ukazać nasze naczynia krwionośne. Warto dodać, że w angiografii wyróżniamy:

  • wenografię, czyli obrazowanie żył
  • oraz arteriografię, czyli obrazowanie tętnic.

 

 

 

Warto wiedzieć, że angiografia metodą tomografii komputerowej jest badaniem odpowiednim do zobrazowania naczyń krwionośnych w zasadzie we wszystkich częściach ciała. I tak wyróżniamy:

  • angiografia TK aorty piersiowej
  • angiografii TK kończyn dolnych
  • angio-TK serca
  • angio-TK tętnic mózgowych
  • angio-TK tętnic płucnych
  • angio-TK tętnic wieńcowych
  • tomografia angio tętnic szyjnych i kręgowych
  • tomografia komputerowa aorty brzusznej lub tętnic jamy brzusznej (w tym tętnice nerkowe i pień trzewny)

Badanie to pozwala na precyzyjne rozpoznanie zmian naczyń krwionośnych w obrębie danego obszaru ciała, ponadto umożliwia równoczesną ocenę struktur je otaczających oraz ewentualnych skrzeplin i zwapnień.

Należy podkreślić fakt, że tomografia komputerowa naczyń krwionośnych cechuje się bardzo dużą dokładnością (do <1 mm). Ogromną zaletą tego badania jest też fakt, że specjalista może analizować badanie naczynie krwionośne we wszystkich płaszczyznach, a nawet po krzywej.

Na koniec wspomnijmy, że wśród badań naczyń krwionośnych są także takie, które są mnie inwazyjne, ale jednocześnie mniej precyzyjne. Należą do nich angio-MR (rezonans magnetyczny naczyń) oraz USG dopplera.