Przeciwskazania do badania rezonansem magnetycznym

Jak działa rezonans magnetyczny?

Ciało dorosłej osoby w około 50-60% składa się z wody. Dzięki temu możliwe jest obrazowanie struktur naszych organizmów za pomocną rezonansu magnetycznego. Dzieje się tak, ponieważ jądra atomów wodoru, z których między innymi jest zbudowana cząsteczka wody, ulegają magnetyzacji w stałym polu magnetycznym. Do namagnetyzowania protonów konieczne jest umieszczenie Pacjenta w urządzeniu posiadającym bardzo silny elektromagnes. Pacjent poddawany jest działaniu fal elektromagnetycznych, które powodują przejściową zmianę namagnesowania atomów, przez co każdy proton pobudzony falą elektromagnetyczną wracając do położenia równowagi emituje falę, która jest rejestrowana przez czujniki rezonansu, analizowana komputerowo a na końcu scalana w jeden obraz. Fala generowana przez protony pozwala na określenie lokalizacji jej źródła oraz dostarcza informacji o otoczeniu w jakim się znajduje. Pozwala to na stworzenie dokładnych obrazów struktur organizmu. Tak działanie rezonansu opisuje fizyka, co to jednak oznacza dla Pacjenta? Przede wszystkim bezbolesne i bezpieczne badanie tkanek miękkich, mięśni, stawów, kości i układu nerwowego. Podczas badania pacjent leży na ruchomej leżance, która przesuwa go w kierunku aparatu MRI o kształcie otwartej tuby. Żeby uzyskać jak najdokładniejszy obraz w trakcie procedury diagnostycznej pacjent powinien leżeć nieruchomo.

Przeciwskazania do badania rezonansem magnetycznym:

  • Podczas badania w MR pacjent w całości przebywa w stałym polu magnetycznym, dlatego dla jego bezpieczeństwa konieczne jest by przed badaniem poinformował personel o wszystkich metalowych elementach znajdujących się w jego ciele.
  • Bezwzględnym przeciwskazaniem do badania MR jest posiadania przez pacjenta wszczepionych urządzeń elektrycznych i elektronicznych tz. Rozrusznik serca, pompa insulinowa, wszczepiony aparat słuchowy, neurostymulator, klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe, ciało metaliczne w oku itp. 
  • Względnym przeciwskazaniem jest posiadanie przez pacjenta np. aparatu ortodontycznego, innych materiałów stosowanych w stomatologii, sztucznej zastawki serca, klipsów naczyniowych, metalowych implantów ortopedycznych (np. sztuczne stawy, druty, śruby, stabilizatory), klipsów stosowanych przy laparoskopii, szwów w mostku przy by-passach czy elementów tytanowych. Ważne jest, by w tych przypadkach pacjent miał ze sobą zaświadczenia o możliwości wykonania badania w polu magnetycznym (w CBK pole magnetyczne wynosi 1,5T).
  • Pacjent po stentach, by-passach oraz filtrach naczyniowych powinien odczekać 12 tygodni po zabiegu zanim wykona Rezonans Magnetyczny.
  • Szczególną ostrożność należy zachować przy opiłkach i metalicznych ciałach obcych w gałce ocznej lub okolicach oczodołów. Najlepiej przed przystąpieniem do RM skonsultować się z okulistą i poprosić o wystawienie zaświadczenia o braku przeciwskazań do badania.
  • Ze względu na pole magnetyczne zabrania się pacjentom wnoszenia do pomieszczenia, w którym wykonuje się badanie: kluczy, kart magnetycznych, monet, telefonów komórkowych, zegarków, spinek do włosów, kolczyków i innych metalowych przedmiotów.
  • Nie zaleca się wykonywania badania MR w I trymestrze ciąży.