Dyskopatia kręgosłupa - najczęstsze źródło bólu pleców

Dyskopatia kręgosłupa to jedno z najczęstszych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, dotykające zarówno młodych, jak i starszych ludzi. Jest to schorzenie dotykające krążków międzykręgowych, które znajdują się pomiędzy poszczególnymi kręgami kręgosłupa. Warto zauważyć, że dyskopatia może dotyczyć wszystkich odcinków kręgosłupa, takich jak odcinek szyjny, piersiowy czy lędźwiowy.

 

 

Powszechność dyskopatii kręgosłupa jest niezwykle wysoka. Szacuje się, że około 80% populacji doświadczy pewnego stopnia dyskopatii w trakcie swojego życia. Chociaż nie u wszystkich pacjentów objawy są nasilone, schorzenie to może wpływać na zdolność do wykonywania codziennych czynności, pracy zawodowej, a nawet prowadzenia aktywnego stylu życia. Jedną z najczęstszych przyczyn dyskopatii jest naturalne starzenie się krążków międzykręgowych. Z wiekiem tracą one swoją elastyczność i zdolność do zatrzymywania wody, co prowadzi do ich stopniowego zużycia. Ponadto, przeciążenie kręgosłupa, urazy, genetyczne predyspozycje, niezdrowy tryb życia, brak aktywności fizycznej i nieprawidłowa postawa mogą przyczyniać się do jej rozwoju.

 

ROLA KRĄŻKÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH

Kręgosłup jest jedną z najważniejszych struktur anatomicznych w naszym ciele, pełniącą funkcję podtrzymującą i ochronną dla naszego układu nerwowego oraz narządów wewnętrznych. Składa się z 33 lub 34 oddzielnych kości zwanych kręgami, które są połączone elastycznymi strukturami nazywanymi krążkami międzykręgowymi.

Kręgi kręgosłupa można podzielić na trzy główne odcinki:

  • odcinek szyjny (7 kręgów)
  • odcinek piersiowy (12 kręgów)
  • odcinek lędźwiowy (5 kręgów)

Poniżej odcinka lędźwiowego znajduje się krzyżówka, zbudowana z pięciu zrośniętych kręgów, oraz kość guziczna (ogonowa).

Kręgi są oddzielone od siebie przez elastyczne krążki międzykręgowe, które pełnią rolę amortyzatorów. Składają się z zewnętrznego pierścienia włóknistego i wewnętrznego jądra żelowatego. Rolą krążków międzykręgowych jest więc zapewnienie elastyczności i amortyzacji kręgosłupa. Działają one jak poduszki, które absorbują siły wywierane na kręgosłup podczas ruchu, chodzenia, skakania czy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Dzięki temu umożliwiają płynne poruszanie się kręgosłupa oraz redukują obciążenie na same kręgi. Główną cechą dyskopatii jest właśnie uszkodzenie lub degeneracja krążka międzykręgowego, na którą składać się mogą pęknięcia, przemieszczenie jądra żelowatego, zwyrodnienie, a nawet wypadnięcie dysku.

 

OBJAWY DYSKOPATII KRĘGOSŁUPA

Dyskopatia może znacznie wpływać na funkcjonowanie kręgosłupa. Z uszkodzonym krążkiem międzykręgowym, jego zdolność do prawidłowego amortyzowania sił jest osłabiona, co może prowadzić do wzrostu nacisku na same kręgi. To z kolei może prowadzić do bólu, ograniczenia ruchomości, niestabilności kręgosłupa oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia innych schorzeń, takich jak przepuklina dysku. Dodatkowo dyskopatia może także wpływać na otaczające struktury nerwowe, takie jak korzenie nerwowe, co może prowadzić do promieniującego bólu, drętwienia, mrowienia czy osłabienia mięśni. W niektórych przypadkach może wystąpić również ucisk na rdzeń kręgowy i prowadzić do poważniejszych objawów neurologicznych.

 

Objawy dyskopatii zależą w głównej mierze od lokalizacji oraz stopnia uszkodzenia krążka międzykręgowego oraz od jego lokalizacji w kręgosłupie. Najczęstsze objawy to:

1. Ból pleców

To jedno z najczęstszych objawów dyskopatii. Ból pleców może być odczuwany lokalnie w okolicy uszkodzonego krążka lub promieniować do innych obszarów kręgosłupa. Intensywność bólu może się różnić, od umiarkowanego do bardzo silnego.

2. Promieniujący ból

W zależności od lokalizacji uszkodzonego krążka, ból może promieniować wzdłuż nerwów kręgosłupa do innych części ciała. Na przykład, uszkodzenie krążka w odcinku lędźwiowym kręgosłupa może powodować ból promieniujący wzdłuż nerwu kulszowego, który może być odczuwany w pośladku, udzie, a nawet w stopie.

3. Drętwienie i mrowienie

Uszkodzenie krążka międzykręgowego może prowadzić do ucisku na nerwy kręgosłupa, co może powodować drętwienie lub mrowienie wzdłuż obszaru unerwionego przez dany nerw. Na przykład, w przypadku uszkodzenia krążka w odcinku szyjnym, mogą występować drętwienie i mrowienie w ramionach i palcach.

4. Osłabienie mięśni

Zaawansowana dyskopatia może prowadzić do osłabienia mięśni, które są unerwione przez uszkodzony krążek. To osłabienie może wpływać na siłę i kontrolę mięśni, co może utrudniać wykonywanie codziennych czynności.

Warto pamiętać, że objawy mogą się różnić u różnych pacjentów i zależeć od indywidualnych czynników, takich jak indywidualna tolerancja bólu i reakcja organizmu. Jeśli występują podejrzenia dyskopatii, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który postawi odpowiednią diagnozę i zaleci odpowiednie leczenie.

 

DIAGNOZOWANIE DYSKOPATII

Postawienie dokładnej diagnozy dyskopatii kręgosłupa jest istotne dla właściwego leczenia tego schorzenia. Aby to zrobić lekarz wykorzystuje kilka różnych metod diagnostycznych:

 

1. Badanie fizykalne

Lekarz przeprowadza badanie fizykalne, które może obejmować ocenę zakresu ruchu, palpacji kręgosłupa i okolic bólu, a także badanie siły mięśniowej. Badanie fizykalne może dostarczyć informacji o ewentualnych deficytach neurologicznych, takich jak osłabienie mięśni czy zaburzenia czucia.

 

2. Badania obrazowe:

Rezonans magnetyczny (MRI): MRI jest często stosowaną metodą diagnostyczną w przypadku dyskopatii. Umożliwia ona uzyskanie szczegółowych obrazów struktur kręgosłupa, w tym krążków międzykręgowych. MRI pozwala lekarzowi ocenić stan krążków, wykryć ewentualne zmiany degeneracyjne, takie jak przepuklina dysku, oraz ocenić ewentualne uciski na nerwy kręgosłupa.

Tomografia komputerowa (TK): TK również dostarcza szczegółowych obrazów kręgosłupa. Jest przydatna w wykrywaniu ewentualnych zmian strukturalnych, takich jak pęknięcia krążków czy złamania kręgów. TK może być stosowana szczególnie w przypadku konieczności oceny struktury kostnej kręgosłupa.

Elektromiografia (EMG): Elektromiografia jest badaniem, które ocenia aktywność elektryczną mięśni i funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego. Jest stosowana w celu oceny ewentualnych uszkodzeń nerwów kręgosłupa lub mięśni, które mogą być związane z dyskopatią. EMG może pomóc lekarzowi zlokalizować uszkodzenie nerwu i ocenić jego stopień.

Wymienione badania dostarczają istotnych informacji, które pomagają w postawieniu diagnozy dyskopatii. Badanie fizykalne pozwala na ocenę objawów neurologicznych, a badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, pozwalają na wizualizację struktur kręgosłupa i identyfikację ewentualnych zmian degeneracyjnych, pęknięć czy przepuklin dysków. Elektromiografia natomiast pozwala ocenić funkcjonowanie mięśni i układu nerwowo-mięśniowego. Dokładna diagnoza jest kluczowa dla podjęcia odpowiedniego leczenia dyskopatii. Na podstawie wyników tych badań lekarz może zalecić odpowiednie metody leczenia, takie jak terapia fizyczna, leki przeciwbólowe, iniekcje czy w niektórych przypadkach nawet zabieg chirurgiczny.

 

LECZENIE DYSKOPATII

Leczenie dyskopatii kręgosłupa może być różnorodne i zależy od stopnia i lokalizacji uszkodzenia. W wielu przypadkach, terapia zachowawcza, taka jak farmakoterapia przeciwbólowa, fizjoterapia, terapia manualna i ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców, może przynieść ulgę i poprawić jakość życia pacjenta. W przypadkach bardziej zaawansowanych, gdy objawy są nasilone lub występuje poważne uszkodzenie krążka, może być konieczna interwencja chirurgiczna. Prowadzone leczenie można podzielić na dwie kategorie: terapię zachowawczą oraz zabiegi chirurgiczne.

 

1. Terapia zachowawcza obejmuje:

- farmakoterapię - leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i miorelaksanty mogą być stosowane w celu złagodzenia bólu i zapalenia związanego z dyskopatią. Niestety leki przeciwbólowe mogą przynieść ulgę, ale nie leczą samej przyczyny

- fizjoterapię - skupia się ona głównie na wzmacnianiu mięśni kręgosłupa, poprawie zakresu ruchu i poprawie postawy. Może obejmować ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, elektroterapię i inne techniki

- terapię manualną - masaż, manipulacje kręgosłupa, techniki mobilizacji tkanek miękkich itp., w celu zmniejszenia bólu, poprawy ruchomości i redukcji napięcia mięśniowego

- blokady nerwowe - polegają na miejscowym podaniu leku znieczulającego i/lub steroidów bezpośrednio do obszaru kręgosłupa, który powoduje ból. Mogą dotyczyć blokady stawów międzykręgowych, blokady nerwu kulszowego lub blokady nerwów rdzeniowych. Blokady nerwowe przynoszą doraźną ulgę bólową, ale nie są trwałym rozwiązaniem

 

2. Zabiegi chirurgiczne:

W przypadkach zaawansowanej dyskopatii, gdy inne metody leczenia nie przynoszą ulgi, może być konieczne rozważanie leczenia chirurgicznego. Opcje chirurgiczne obejmują discektomię (usunięcie części uszkodzonego krążka), laminotomię (usunięcie fragmentów kości, aby uwolnić ucisk na nerwy) lub fuzję kręgosłupa (scalenie dwóch sąsiednich kręgów). Zabiegi chirurgiczne są zwykle ostatecznością i wymagają dogłębnej oceny i konsultacji z lekarzem specjalistą.

Każda metoda leczenia ma swoje zalety, ograniczenia i potencjalne skutki uboczne, które należy wziąć pod uwagę. Terapia zachowawcza, tak jak farmakoterapia, fizjoterapia i terapia manualna, może być skuteczna w łagodzeniu bólu i poprawie funkcji kręgosłupa. Blokady nerwowe mogą przynieść tymczasową ulgę bólową, ale wiążą się z ryzykiem infekcji, krwawienia czy uszkodzenia nerwów. Zabiegi chirurgiczne są bardziej inwazyjne i niosą ze sobą ryzyko powikłań, ale mogą być konieczne w przypadku poważnych objawów neurologicznych lub braku poprawy po terapii zachowawczej.

Należy podkreślić, że terapia rehabilitacyjna odgrywa kluczową rolę we wszystkich metodach leczenia. Skoncentrowana na wzmocnieniu mięśni, poprawie postawy, stabilizacji i elastyczności kręgosłupa, pomaga w poprawie funkcji kręgosłupa oraz zmniejszeniu ryzyka nawrotów i dalszych uszkodzeń. Również zmiany w stylu życia, takie jak utrzymanie zdrowej wagi, unikanie długotrwałego siedzenia, właściwa technika podnoszenia ciężarów i dbanie o ergonomię w miejscu pracy, mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dyskopatii kręgosłupa i utrzymaniu zdrowego kręgosłupa na dłuższą metę.